(c) Séverin Malaud

[SOMETHING] EUROPAN

[SOMETHING ELSE]

EUROPAN IN BRUSSELS

 

Europan is een bekende Europese wedstrijd voor jonge architecten- en stedenbouwkundigenbureaus. Deze ideeënprijsvraag over architectuur en stedenbouw wordt om de twee jaar gelijktijdig georganiseerd in een twintigtal Europese landen rond een gemeenschappelijk thema en op basis van concrete stedelijke cases. Het doel is om de ideeën van de winnaars effectief te realiseren, zo dient de wedstrijd als een echte springplank voor de winnende teams.

In het kader van Europan worden tussen de wedstrijden door ook workshops en een forum georganiseerd, waar jonge architecten en stedenbouwkundigen elkaar kunnen ontmoeten, ideeën uitwisselen met de verantwoordelijken van de projecten waarvoor ze een ontwerp hebben ingediend, contacten leggen met vertegenwoordigers van andere bureaus en nieuwe steden ontdekken.

Wel, het BMA-team is bijzonder blij dat Brussel in november het Europan Inter-Sessions Forum mag hosten. Vier dagen lang zullen de winnaars van de 14de editie zich buigen over drie Brusselse uitdagingen die verband houden met het thema van de productieve stad. Deze workshop vindt plaats op de Faculteit Architectuur van La Cambre – Horta. In het verlengde daarvan vindt ook het Forum plaats waar de verantwoordelijken van de deelnemende steden de resultaten van de vorige editie bespreken en beslissen welke projectsites voor de volgende competitie in 2019 zullen worden voorgesteld.

Verschillende presentaties en lezingen zijn toegankelijk voor studenten en het brede publiek. Aarzel niet en schrijf meteen in!

 

Inschrijven verplicht via bma@perspective.brussels

 

PROGRAMMA

Maandag 12 november:

“Brussels, City of making”, lezing van Kristiaan Borret, Bouwmeester Maître Architecte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De BMA neemt de tijd om de ins en outs van zijn rol als bouwmeester van het Brussels Gewest uitvoerig toe te lichten. Ook het thema van de productieve stad, en in het bijzonder Brussel, komt daarbij aan bod.

19u, Victor Bourgeois Auditorium, Flageyplein 19 – 1050 Elsene

Donderdag 15 november:

Voorstelling van de resultaten van de workshop rond de drie Brusselse projectterreinen ter illustratie van de productieve stad.

Tijdens deze workshop worden drie aspecten van de productieactiviteit in de stad belicht door de winnaars van Europan: voedselproductie, technologische productie en havenactiviteit. Drie thema’s voor drie gebieden op het Brusselse grondgebied, die op een creatieve manier door jonge Europese architecten en stedenbouwkundigen worden benaderd. Een uitgelezen kans om de resultaten van deze driedaagse workshop op de faculteit te ontdekken en van gedachten te wisselen met deze jonge buitenlandse bureaus.

19u, Victor Bourgeois Auditorium, Flageyplein 19 – 1050 Elsene

 

Photo credit: Séverin Malaud