De site Osseghem in Sint-Jans-Molenbeek, die de historische zetel is van de groep Delhaize, zal ingrijpende veranderingen ondergaan. LIONCITY heet het project dat door Citydev gedragen wordt en wil deze industriële site omvormen tot een nieuwe gemengde wijk met diverse functies.

De opdracht omvat zowel nieuwbouw als de herbestemming van bestaande gebouwen. Het programma voorziet ongeveer 24.400 m² koopwoningen voor Citydev, 4.150 m² sociale woningen voor de BGHM, 15.240 m² werkplaatsen, een nieuwe Delhaize-supermarkt met een oppervlakte van 3.400 m², 1.000 m² winkelruimte, 2.100 m² detailhandel / horeca / voorzieningen en nieuwe publieke ruimte.

Citydev is op zoek naar volledige teams voor het ontwerp en de realisatie van het programma evenals de commercialisering van de geconventioneerde koopwoningen. De kandidaat-teams voor deze opdracht moeten uit 3 entiteiten bestaan: een promotor, een aannemer en een multidisciplinair team van ontwerpers. Dit telt competenties op het vlak van architectuur, stabiliteit, speciale technieken, landschapsarchitectuur, akoestiek, ondersteuning van de circulaire economie, ecologie, hydrologie en mobiliteit.

Naast het belang van een goede stedelijke integratie en een goed samengaan van de functies, is er de wens om dit project voorbeeldig en innovatief te maken in termen van duurzaamheid. Deze ambitie komt tot uiting in verschillende thema’s: biodiversiteit, geïntegreerd waterbeheer op de site, circulaire economie, stadslandbouw, energie, enz. Al deze aspecten moeten worden geïntegreerd in het ontwerp van de woningen, de economische activiteiten en buitenruimten.

Deze nieuwsbrief is de vooraankondiging van de volledige bekendmaking van de opdracht, die normaal gezien midden augustus gepubliceerd zou moeten worden.