© Séverin Malaud

BETERE VERBINDINGEN IN DE WIJK JACQUET

Aanleg van de openbare ruimte

In Koekelberg strekt de wijk Jacquet zich uit tussen de Leopold II-laan, de Gentsesteenweg en de spoorweg, die de gemeente in twee verschillende delen splitst. Deze enclave van het ‘historische’ Koekelberg ligt ten zuiden van deze opsplitsing en wordt gekenmerkt door haar industriële en volkse verleden. Tegenwoordig is de wijk dichtbebouwd en -bewoond en ontbreekt het aan ademruimte en continuïteit. De wijk lijdt bovendien onder zwaar doorgaand verkeer.

Een van de belangrijkste uitdagingen van het Duurzame Wijkcontract Jacquet is te zorgen voor een samenhangend geheel waarin de leefkwaliteit van de wijk verbetert door de herinrichting van een reeks openbare ruimten in de Jean Jacquetstraat en de aangrenzende straten, de ruimte rond het Victoriapark en de paden die het Schmitz-blok doorkruisen.

De gemeente Koekelberg is voor een volledige opracht op zoek naar een multidisciplinair team voor de volgende uitdagingen: verbetering van het verkeer en andere verplaatsingen, meer gebruik van waterdoorlatende materialen, een grotere aanwezigheid van beplanting in de openbare ruimte, de integratie van verlichting, speeltoestellen en signaletiek, en het bevorderen van gendergelijkheid in de publieke ruimte.