© Séverin Malaud

DE DIEREN EN DE FIETSERS IN HET ZONIËNWOUD

ECODUCT EN FIETSPAD

Op het eerste gezicht een atypische opdracht voor Brussel, dat doorgaans als een dense stedelijke omgeving gezien wordt. Nochtans ligt bijna 40% van het Zoniënwoud op het grondgebied van het Brusselse Gewest. Het Zoniënwoud, erkend als UNESCO werelderfgoed, is ooit dwars doorsneden door de Terhulpensesteenweg. Om deze opdeling te overbruggen en de biodiversiteit te bestendigen, zal Beliris een ecoduct bouwen voor de fauna van het bos, zodat de dieren in alle veiligheid de weg kunnen oversteken. De ecoduct zal ook rustplaatsen en waterpunten voor de dieren omvatten. Daarnaast is het fietspad langs de steenweg ook versnipperd. Een andere deel van de opdracht is om een tweerichtingsfietspad in te passen tussen het Europarondpunt en de gewestgrens, en op die manier de bestaande stukken te verbinden.

Beliris zoekt een multidisciplinair team om de dubbele ambitie van defragmentatie waar te maken in dit bijzondere project.