© Séverin Malaud

DUBRUCQ 172-178

BESTRATING EN GROTE APPARTEMENTEN

In het gemeentelijke pand aan de Jean Dubrucqlaan 172-178 zijn momenteel enkele gemeentediensten ondergebracht (de opslagplaats van de bestratingsdienst en de elektriciteitswerkplaats). Buiten deze kleine bezetting staat het grootste deel van het gebouw leeg en is het verouderd.
Dit project, dat deel uitmaakt van een stadsvernieuwingscontract, is een kans om het gebouw, waarvan de gevel een zekere architecturale waarde heeft, nieuw leven in te blazen en er een gemengd programma te realiseren dat aan de behoeften van de wijk beantwoordt.
De gemeente Sint-Jans-Molenbeek wenst alle bestratingsdiensten op één plaats samen te brengen en ook de lokalen van de vzw ‘Mission locale’, die in deze sector actief is, in het gebouw op te nemen. Dit bevordert de interactie tussen deze actoren en maakt ook de oprichting van een dienst voor sociaal-professionele integratie mogelijk. Deze dienst zal opleidingen in verband met bestrating kunnen aanbieden. Bovendien voorziet men een optopping met 3 tot 4 grote appartementen, een woningtype waaraan in de gemeente een tekort bestaat.

De gemeente Sint-Jans-Molenbeek is op zoek naar een multidisciplinair team (architectuur, stabiliteit en speciale technieken, EPB-advies) voor een volledige ontwerpopdracht van deze verbouwing en uitbreiding.
De transformatie en de uitbreiding van het gebouw moeten blijk geven van duurzaamheid en circulariteit, met de nadruk op de valorisatie van het bestaande gebouw.
Er moet ook in het bijzonder op worden gelet dat de verschillende functies goed naast elkaar kunnen bestaan en dat de privacy van de woningen wordt gerespecteerd.