© Séverin Malaud

Het braakliggend terrein aan het Weststation wordt doorkruist door de spoorlijn die Sint-Jans-Molenbeek in tweeën deelt, maar biedt een uitzonderlijk ontwikkelingspotentieel. In het kader van het Stadsvernieuwingscontract Weststation kreeg Leefmilieu Brussel de opdracht verschillende projecten uit te voeren.

De opdracht omvat de volledige aanleg van een park met alle voorzieningen en is onderverdeeld in 4 deeloperaties:

  • de inrichting en het toegankelijk maken van de site als openbaar park
  • het ontwerp van een onthaalinfrastructuur
  • het ontwerp van het gedeelte van de voetgangers- en fietsverbinding C28 dat de site doorkruist
  • het schetsontwerp van een voetgangersbrug die het park verbindt met het toekomstige Beekkantplein

Het gebied van ongeveer 3 hectare biedt plaats voor een groene ruimte die beantwoordt aan de behoeften van de wijk maar eveneens het grootstedelijke publiek van een ruimere omgeving verwelkomt. De nieuwe inrichting moet de bestaande ecologie stimuleren en het karakter van deze site behouden, met een vooruitstrevend ontwerp op vlak van biodiversiteit, waterbeheer en klimaatadaptatie. Het zal ook rekening moeten houden met de resultaten van een intensief participatietraject en het tijdelijk gebruik van het terrein dat momenteel al aan de gang is. Tot slot moet het ontwerp voor dit park voldoende flexibiliteit bieden om een graduele en evolutieve ontwikkeling van het terrein en de omgeving toe te laten.