Globe Aroma is een werk- en ontmoetingsplaats voor kunstenaars en kunstliefhebbers met een achtergrond als nieuwkomer. Ze is gelegen in het hart van Brussel en deelt een achterliggende loods in de Moutstraat met haar vaste partners Terra Nova (Nederlandse taallessen) en The Kitchen (artistiek onderzoek). Daarnaast wordt de ruimte op wisselende momenten gebruikt door een aantal tijdelijke partners. Zo richt Pigment er elke maandag een onthaalpost in voor mensen zonder wettig verblijf.

De verschillende organisaties beogen een intersectorale samenwerking die artistieke en educatieve programma’s en sociaaljuridische begeleiding verenigt in de gedeelde infrastructuur, met onder andere een ontmoetingsruimte, werkruimtes (ateliers voor kunstenaars), een co-study space/bibliotheek, een open keuken … Doel is het stimuleren van een duurzame, diverse en inclusieve samenleving in het hart van Brussel.

Globe Aroma is – samen met Terra Nova en Community Land Trust Brussel – geselecteerd als één van de twaalf ‘broedplekken’ door de Vlaamse Regering. Deze en andere subsidies laten toe een toekomstplan op te maken en een aantal dringende energetische renovaties (zoals de isolatie en renovatie van het dak met lichtstraten) en programmatorische ingrepen te doen met het oog op de optimalisatie van het ruimtegebruik, in afstemming met bestaande en nieuwe partners.

Globe Aroma wenst haar toekomst op lange termijn uit te stippelen in een co-creatief proces. Het ontwerpteam zal deelnemen aan een experimenteel ontwerp- en bouwproces, waarbij het samen verbeelden en verbouwen van de infrastructuur wordt gezien als een manier om te bouwen aan een gemeenschap. Het onderzoeksteam WA (KU Leuven, Dep. Architectuur) ondersteunt Globe Aroma van mei 2023 tot januari 2024 bij het uitwerken van het co-creatief traject. WA zal participatieve methodes ontwikkelen om met Globe Aroma, de zeer hybride gemeenschap van kunstenaars en kunstliefhebbers, geïnteresseerde partnerorganisaties en het ontwerpteam een collectief ontwerp- en bouwproces te bewerkstelligen.

OPDRACHT

  • Deel 1 betreft het ontwikkelen van een toekomstplan met mogelijke ontwikkelingsscenario’s voor het maximaal benutten van het potentieel van de site. Er moet worden nagedacht over ruimtegebruik, beheer, capaciteit, circulatiestromen, budgettering, de interactie met de buurt en de stad, de verduurzaming en de technische optimalisatie van het gebouw.
  • Deel 2 betreft de studieopdracht voor de uitvoering van de eerste dringende renovatiewerken.
INDICATIEVE PLANNING
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 10.08.2023, 11 uur
  • Toelichting van de opdracht aan de gekozen ontwerpers: 23.08.2023
  • 3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 06.09.2023
  • Presentatie van de offertes op 15.09.2023
  • Opmaak toekomstplan (Deel 1) tegen eind januari 2024
ERELOON
  • Voor de uitvoering van deel 1 wordt een forfaitaire vergoeding voorzien van € 47.000 incl. btw
  • Voor de studieopdracht van de uitvoering voor de eerste schijf van de werken (deel 2) wordt een vergoeding voorzien van € 30.000 incl. btw
VERGOEDING
Drie teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 1000 euro (excl. btw) voor een geldige offerte.Deze oproep tot interesse wordt gelanceerd door de Vlaams Bouwmeester i.s.m. het team bouwmeester maître architecte. Beide maken deel uit van het adviescomité voor de gunning. U kan uw interesse laten blijken via deze link t.e.m. 10.08.2023 om 11u. Hou er rekening mee dat de offerte en de studie zelf in het Nederlands moeten worden uitgevoerd, aangezien de Vlaamse administratie niet gebonden is door de wetgeving inzake het taalgebruik binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uw blijk tot interesse mag zowel in het Nederlands, Frans of Engels opgestuurd worden.