©Francis Aliys

BMA LABEL BMA #2

OPROEP

Na het grote succes van de eerste oproep BMA Label 2022, gaan we met enthousiasme op zoek naar de tweede lichting. Hebt u een goed idee dat wat tijd voor onderzoek, omkadering of uitwerking mist? Met het Label wil BMA ongevraagd onderzoek vanuit burgerinitiatieven of onderzoeks- en ontwerppraktijk dat nog in een prille beginfase zit, vooruit helpen. De bedoeling is om vernieuwende en beleidsrelevante ideeën voor ruimtelijke concepten of onderzoeksvragen die een verschil kunnen maken in  het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in beeld te brengen en te ondersteunen. Veel ruimtelijk onderzoek begint namelijk vanuit een gefundeerde intuïtie, maar vaak zonder concrete opdrachtgever, budgetten, timing, beleidscontacten…

Burgerinitiatieven, ontwerpers en onderzoekers worden uitgenodigd om hun onderzoeksvraag ten laatste op 06.09.2023 om 14u per mail in te dienen via appel-oproep@bma.brussels. In één A4-pagina motiveert u de onderzoeksvraag en licht u een eerste aanzet van verwachte output toe. Samen met een extern expert zal BMA hieruit 3 voorstellen selecteren. Daarbij wordt gekeken naar het innovatief karakter, de maatschappelijke relevantie en de ruimtelijke dimensie van het voorstel.

De laureaten krijgen elk € 7.500 excl. BTW om hun projectvoorstel verder uit te werken. Ze zullen bij de aanvang van de opdracht gevraagd worden om een plan van aanpak met een indicatieve planning in te dienen. Het onderzoek loopt over de maximum termijn van één jaar. Het kan resulteren in een publicatie op de website van BMA, een publieke voorstelling, een podcast, een expo, een publicatie… er zijn mogelijkheden genoeg!