© Séverin Malaud

SVC 6 Rondom Simonis

WELKE SOCIO-CULTURELE ACTIVITEITEN BIJ SIMONIS ?

De lege ruimte gevormd door twee aangrenzende percelen die uitkijken op het Eugène Simonisplein, is sinds het einde van de 20e eeuw onveranderd gebleven. Nochtans is deze open ruimte strategisch gelegen op het kruispunt van twee belangrijke structurele assen en gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

Als onderdeel van het SVC 6-gebied “Rondom Simonis”, grijpt de gemeente Koekelberg de kans om op deze lege plek een echte ontmoetingsplaats te ontwikkelen, in het bijzonder voor jongeren.

Inderdaad, op dit moment ontbreekt een sociaal-cultureel programma om dit deel van de stad en dit plein een metropolitane dimensie te geven en er meer van te maken dan alleen een doorgangsplek. Maar wat is het best geschikte en haalbare programma?

In eerste instantie lanceert de gemeente Koekelberg deze opdracht om het programma voor de bouw van dit sociaal-cultureel centrum te definiëren. Het doel van deze studie is om alle mogelijkheden voor het toekomstige gebouw te onderzoeken met het oog op een project dat ruimtelijk, sociaal en duurzaam geïntegreerd is in de regio, de gemeente en de buurt. Het doel van deze programmatische studie is om de weg te bereiden voor het architectuurproject dat zal volgen.

COMPETENTIES

 • Functioneel en technisch programma
 • Stedenbouwkundige en architectonische planning
 • Financiële planning

GUNNINGSCRITERIA

 • Duur van de studie en de fasering ervan
 • Gedetailleerd budget van het ereloon
 • Relevantie van de methodologie en de ingezette middelen

INDICATIEVE PLANNING

 • UItnodiging voor een offerte: 01.09.2023
 • Indiening van de offertes: 08.09.2023
 • Gunning en start van de opdracht: 22.09.2023
 • Einde contract: 24.11.2023

ERELOON

 • Het ereloon worden geschat op € 15.000 excl. BTW

VERGOEDING

 • Voor deze opdracht wordt een vergoeding van € 1000 toegekend aan elk team dat werd uitgenodigd om deel te nemen en een regelmatige offerte heeft ingediend, maar niet is gekozen als laureaat. De offerte bestaat uit een nota met de methodologie, de operationele fasering van de studie en detaillering van het ereloon, van maximaal 6 pagina’s A4.

 

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste 30.08.2023 om 14u  een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@bma.brussels. Daarin geeft u blijk van uw interesse, motivering en ervaring en vermeldt u uw contactgegevens en/of die van het beoogde team (maximum 1 A4-blad als bijlage).