© Séverin Malaud

JAMAR & MIDI

Herinrichting van de publieke ruimte

Onder de korte maar brede Jamarlaan lopen diverse MIVB-lijnen samen richting Zuidstation. Iedereen heeft gezien dat er in de ondergrond momenteel ingrijpende werkzaamheden plaatsvinden ter voorbereiding van het nieuwe metrostation Toots Thielemans. Terwijl de plannen voor de ondergrondse niveaus reeds zijn opgesteld, gaat deze opdracht over de bovengrondse heraanleg.

De omgeving tussen het Zuidstation en de binnenstad gaat door een diepgaande transformatie. De metroplannen, de heraanleg van de Stalingradlaan en ook de haalbaarheidsstudie voor de quadrilatères zijn allemaal met elkaar verstrengeld. Temidden van deze puzzelstukken vormt dit project de schakel op de kleine ring tussen het Baraplein aan de ene kant en Lemonnier en Stalingrad aan de andere kant.

De herinrichting van gevel tot gevel moet een publieke ruimte opleveren met grootstedelijke kwaliteit. Duurzaamheid, inclusieve toegankelijkheid en synergie met andere lopende of geplande projecten in de omgeving van het projectgebied zijn belangrijke doelstellingen.

Brussel Mobiliteit is op zoek naar een multidisciplinair team met een gedegen expertise in het ontwerp en de realisatie van publieke ruimte, en in mobiliteit. Er is bijzondere aandacht voor het participatieve proces en overleg met alle actoren die bij de totstandkoming van dit project betrokken zijn.