BOOKSHOP EN LEESZAAL IN KANAL

Interieurinrichting van een Bookshop en een Leeszaal

Voor de KANAL Bookshop hebben Central ofaau + Sophie Dars + Pierre Leguillon + Daidalos Peutz een project gecreëerd met een uniek karakter, iets tussen een publieke plaats en de intimiteit van een woonkamer. Met dit projectvoorstel laat het consortium zien dat het de verwachtingen in het bestek zeer goed begrijpt.

De aanpak op basis van grotere oppervlakken is een grote meerwaarde voor de ruimte, en zeker door het materiaalgebruik op de vloer.

Het gebruik van een ander materiaal in de leeszaal geeft de bezoekers onmiddellijk het gevoel dat ze zich ergens anders bevinden. Dat zorgt voor een unieke sfeer, waardoor een ruimte ontstaat waar comfort, stilte en een zekere vertrouwdheid hand in hand gaan.

De twee systemen met actieve rekken die door het winnende team zijn voorgesteld, laten de grenzen tussen opslagruimte en display/vitrine vervagen. Dat weerspiegelt het kader van het KANAL-project in zijn totaliteit. De bouwheer ziet het bovendien ook als een kans om de bredere output van het museum te belichten: educatieve workshops, een drukkerij …

Een van de specifieke ambities van CIVA en KANAL is de ontwikkeling van een ruimte waar bezoekers zo veel mogelijk betrokken worden. Het voorstel beantwoordt volledig aan de doelstelling. Er worden zeer afgebakende ruimtes gecreëerd die de nodige flexibiliteit in het gebruik mogelijk maken en tegelijkertijd de betrokkenheid van de gebruikers aanmoedigen. De ontwikkelde toolbox is zeer ruim en heeft veel potentieel.

Het winnende project besteedt ook aandacht aan ecologie, door zowel naar duurzaamheid als aanpasbaarheid te streven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ‘as found’.

Download offertes van de andere kandidaten: