© Séverin Malaud

CADOL EN SWARTENBROEKS

Renovatie en herinrichting van het cultureel centrum van Cadol en de speelplaats van de school Armand Swartenbroeks

De geschiedenis van het gebouw van de kleuter- en lagere school Armand Swartenbroeks (voltooid in 1903) is nauw verbonden met die van Espace Cadol. De vleugel van het gebouw waarin zich de feestzaal van de school bevond, werd in de jaren negentig door de gemeente overgenomen en omgevormd tot een gemeentelijk cultureel centrum, Espace Cadol, waardoor die vleugel niet langer een schoolfunctie had. Deze transformatie betekende het begin van een lokale evenementenzaal. De projecten voor de inrichting en de renovatie van de speelplaats van de school en het cultureel centrum staan los van elkaar, maar moeten wel op een coherente en kwalitatieve wijze worden aangepakt om tot een harmonieus evenwicht te komen en verschillende gebruiken van deze twee plaatsen mogelijk te maken.

Het ambitieuze project kent verschillende doelstellingen. De renovatie van Espace Cadol moet zorgen voor een verbetering van het architecturale kader, waardoor de socioculturele voorziening transformeert naar een volwaardig cultureel centrum dat in staat is om de activiteiten uit te breiden, in het bijzonder door de integratie van onafhankelijke ruimten. De speelplaats moet in haar geheel opnieuw worden ingericht, om een vriendelijke, stimulerende, groene en veilige buitenruimte te creëren voor de leerlingen en het personeel. De speelplaats moet bovendien zo worden ontworpen dat ze als buitenruimte kan gebruikt worden voor culturele evenementen in de zaal van Espace Cadol.

De gemeente Koekelberg is op zoek naar een multidisciplinair team (architectuur, landschapsarchitectuur, stabiliteitstechnieken en speciale technieken, advies EPB, akoestiek, scenografie en toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit) voor de volledige opdracht van de renovatie en herinrichting van de binnen- en buitenruimten.

Deze opdracht kadert binnen het beleid van stedelijke herwaardering, meer bepaald het Stadsbeleid, het Duurzaam Wijkcontract Jacquet (2022-2028) en het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (2021-2027): Projectoproepen – “Collectieve voorzieningen binnen de stadsvernieuwingscontracten (SVC)”.