BOUWMEESTER

De bouwmeester en zijn team bewaken de ruimtelijke kwaliteit van nieuwe projecten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: niet alleen  architectuur, maar ook stedenbouw en openbare ruimte. Het doel is dat Brussel meer ambitie op het gebied van stadsontwikkeling nastreeft. De bouwmeester werkt in een onafhankelijke positie.

WEDSTRIJDEN

Het inzetten van wedstrijden is het belangrijkste instrument van de bouwmeester. Hiermee kan hij op een transparante en kwaliteitsvolle manier projecten en ontwerpers selecteren. Die wedstrijden moeten goed georganiseerd zijn, dankzij de drieledige en efficiënte combinatie van programma, procedure en jury. Daardoor vormen de wedstrijden één van de beste garanties voor architecturale kwaliteit.

RESEARCH BY DESIGN

Sommige projecten vereisen een ontwerpend vooronderzoek. Research by design biedt de mogelijkheid om een project in een vroegtijdige fase te begeleiden en de toekomstige mogelijkheden van een locatie, een programma of een thema te onderzoeken. Het is een krachtig instrument om ontwerp als proactieve en creatieve expertise in de beleidsvorming te introduceren.

KWALITEITSADVIES

Het Kwaliteitsadvies heeft tot doel om de kwaliteit te bevorderen van projecten voorafgaand aan de vergunning. Volgens de nieuwe versie van het BWRO brengt de BMA een advies bij het indienen van de vergunningsaanvraag. Het heeft echter de voorkeur om de BMA nog meer voordien te betrekken, met name door middel van een professionele en transparante dialoog tijdens een projectvergadering of kwaliteitskamer.

OPROEP
FACTSHEETS