BOUWMEESTER

In navolging van de bouwmeesters in Vlaanderen en Antwerpen, die sinds de jaren ’90 actief zijn, wordt in 2007 de Cellule architecture van de Fédération Wallonie Bruxelles opgericht. In november 2009 stelt de Brusselse regering de eerste bouwmeester maître architecte aan voor een 5-jarig mandaat. Ook Charleroi springt mee op de kar en benoemt een bouwmeester. Sinds 2017 is er ten slotte ook in Gent een stadsbouwmeester. 

De belangrijkste opdracht van de bouwmeester was aanvankelijke de ondersteuning van de opdrachtgevers van gewestelijke overheidsprojecten op het vlak van de kwaliteit van architectuur, stedenbouw en openbare ruimte. Deze opdracht is nu uitgebreid naar projecten van gemeenten en van de privésector, omdat deze tevens een grote impact hebben op de Brusselse stadsontwikkeling. Zo hebben de bouwmeester en zijn team de taak om publieke en private opdrachtgevers bij te staan, te adviseren en te stimuleren, met verschillende instrumenten die sinds de start van de functie zijn ontwikkeld.

ALGEMENE AANPAK

De algemene aanpak van de bouwmeester in vier punten:

  • Kwaliteit
  • Transversaal en onafhankelijk
  • Tot actie overgaan
  • Verruimen en verdiepen

KWALITEIT VERGT EEN GESPREK

Voor de bouwmeester wordt architecturale kwaliteit niet zozeer in esthetische termen gedefinieerd, maar als ruimtelijke kwaliteit in de brede zin van het woord. Die is het resultaat van het samengaan van verschillende zaken: de inpassing in het stedelijk weefsel, de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van het gebouw of de plek, de sociale interactie die het project teweegbrengt, de duurzaamheid van het project of de economie van middelen. Ook het procesverloop dat voorafgaat aan het project en het draagvlak bij de bevolking en de gebruikers zijn doorslaggevende ingrediënten voor ruimtelijke kwaliteit.

Ruimtelijke kwaliteit bevordert dus de samenleving en stemt tot nadenken over onze maatschappelijke waarden. Vandaar het belang van een goed gesprek om een gemeenschappelijke definitie van de ruimtelijke kwaliteit te bepalen. Het is de taak van de bouwmeester om ervoor te zorgen dat dit gesprek plaatsvindt en dat het op een behoorlijke manier gebeurt. Het gesprek moet transparant, beargumenteerd en duurzaam zijn, zodat de definitie van de ruimtelijke kwaliteit een waarde wordt die alle partijen delen.

 

TRANSVERSAAL EN ONAFHANKELIJK

Brussel is complex, zowel op ruimtelijk, maatschappelijk als bestuurlijk vlak. Daarom is het belangrijk voor de bouwmeester om bruggen te slaan tussen de verschillende actoren die met stadsontwikkeling bezig zijn, op verschillende bestuursniveaus (administraties, institutionele overheden), maar ook private actoren (opdrachtgevers, de vastgoedsector), evenals de bevolking, gebruikers en geëngageerde verenigingen en burgers die zich inzetten voor een betere stad. Bruggen bouwen, maar ook een coherente stadsontwikkeling stimuleren, dat is de aanpak van de bouwmeester.

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, moet de bouwmeester als neutraal beschouwd kunnen worden. Hij steunt niet op een of andere sector, maar verbindt mensen, diensten en disciplines en streeft een integrale benadering na. In volle rekenschap ten opzichte van de regering is de bouwmeester in staat om onafhankelijke adviezen te geven over de projecten waarmee hij te maken heeft.

 

TOT ACTIE OVERGAAN

Brussel toont zich vandaag ambitieus op het vlak van stadsvernieuwing, maar dit vertaalt zich niet altijd in realisaties op het terrein. Het werk van de eerste bouwmeester Olivier Bastin heeft een gunstig klimaat voor architectuur en stedenbouw gecreëerd, dank zij de invoering van een cultuur van kwaliteitsvolle wedstrijden.

Met de komst van de tweede bouwmeester Kristiaan Borret is het moment gekomen om tot meer actie over te gaan en om de doorlooptijd van projecten te versnellen, zodat meer kwaliteitsvolle realisaties in het stadsbeeld getuigen van de dynamiek van de stadsontwikkeling in Brussel.

 

VERRUIMEN EN VERDIEPEN

De eerste Brusselse bouwmeester heeft het pad geëffend voor de uitvoering van de opdracht. Vandaag is het nodig om een nieuwe stap te zetten en het werkveld van de bouwmeester te verruimen en te verdiepen met meer wedstrijden, meer procedures, meer opdrachtgevers en meer opdrachten. Wedstrijden die gericht zijn naar zowel publieke als private opdrachtgevers, alsook op een stedenbouwkundige schaal.

Er is sprake van een intensievere begeleiding in het voortraject en het natraject van een ontwerp. In het voortraject leidt de methode van research by desgin tot een beter begrip van de ruimtelijke uitdagingen van het gewest. In het natraject betrekt het principe van de kwaliteitskamer de bouwmeester bij de opvolging van projecten om een vlotte uitwerking tot een volwaardig ontwerp te garanderen.

 

TEAM

Kristiaan Borret

Kristiaan Borret is bouwmeester maître architecte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2015. Hij is burgerlijk ingenieur-architect van opleiding (KU Leuven) en behaalde aanvullende diploma’s baccalaureaat wijsbegeerte (KU Leuven), science politique et affaires publiques (UCL) en een master in urbanisme (Barcelona).

Van 2006 tot 2014 was hij stadsbouwmeester van Antwerpen. Hij is tevens gastprofessor stadsontwerp aan de Universiteit Gent sinds 2005.

In zijn loopbaan pendelt Kristiaan Borret tussen theorie en praktijk, tussen publieke en privésector, tussen beleid en ontwerp, tussen architectuur en stedenbouw. Hij heeft theoretisch en conceptueel onderzoek verricht naar hedendaagse transformaties van stad, stedelijkheid en publieke ruimte, onder meer in de interdisciplinaire onderzoeksgroep GUST (Ghent Urban Studies Team). Hij heeft eveneens meegewerkt aan diverse projecten voor stadsontwerp, de publieke ruimte en infrastructuur in België, Nederland en Frankrijk.

Kristiaan Borret was lid van het International Scientific Committee van Europan en van de Cercle de Qualité voor Ile de Nantes. Hij is Supervisor Oostenburg in opdracht van de Gemeente Amsterdam.

In 2013 ontving Kristiaan Borret de tweejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Architectuur.

Julie Collet

Julie studeerde architectuur aan La Cambre en volgde daarna het vastgoedprogramma aan de Solvay Brussels School. Na zes jaar trouwe dienst bij het architectuur- en stedenbouwbureau MS-A kwam ze begin 2016  in het team research by design.

Tel. : +32 (0)2 435 43 73
E-mail : jcollet@perspective.brussels

Ben Dirickx

Ben studeerde architectuur aan de Sint-Lucashogeschool in Gent en stedenbouw aan de KuLeuven. Daarna werkte hij buitenland : eerste in Parijs, bij uapS, en dan in Londen, bij het kantoor Studio Egret West. Hij is nu lid van het team Research by Design en zal ook projecten begeleiden.

Tel.: +32 (0)2 435 43 74
E-mail: bdirickx@perspective.brussels

Ann De Cannière

Ann heeft een ingenieursdiploma en een master in stedenbouw van de Sint-Lukashogeschool. Na enkele jaren bij studiebureaus en als stafmedewerker bij BRAL/Stadsbeweging voor Brussel, werkte Ann als projectleider van stadsprojecten en stadsvernieuwingsprojecten voor de steden Antwerpen en Gent. Nadien stuurde ze binnen het team van het ATO het project mediapark.brussels aan. Nadat ze als adjunct directeur-generaal de opstart van perspective.brussels mee in goede banen leidde, is ze op 1 september 2017 gestart bij de bouwmeester voor de opvolging van projecten.

Tel.: +32 (0)2 435 43 92
E-mail: adecanniere@perspective.brussels

Maarten Dieryck

Na zijn opleiding landschapsarchitectuur aan de Erasmus Hogeschool Brussel en een master in stedenbouw werkte Maarten bij BRAL/Stadsbeweging voor Brussel en daarna bij de stad Antwerpen als projectleider. Net afgezwaaid bij Leefmilieu Brussel voegt hij zich in de loop van 2016 bij het team projectbegeleiders.

Tel.: +32 (0)2 435 43 79
E-mail : mdieryck@perspective.brussels

Sophie Gérard

Sophie studeerde romaanse letterkunde en ging daarna aan de slag bij de culturele dienst van de UCL als medewerker en projectcoördinator. Sinds 2016 neemt zij de communicatie op zich binnen het team van de bouwmeester.

Tel. : +32 (0)2 435 43 80
E-mail: sgerard@perspective.brussels

Géraldine Lacasse

Na een studie architectuur aan La Cambre deed Géraldine een bijkomende master stedenbouw aan de KU Leuven en een vastgoedopleiding aan de Solvay Brussels School. Ze werkte bij een aantal architectuur- en stedenbouwbureaus zoals Plusoffice en Marcel Smets en begeleidde de bouwmeester van Charleroi, voordat ze begin 2016 startte bij het team research by design.

Tel. : +32 (0)2 435 43 75
E-mail : glacasse@perspective.brussels

Fabienne Lontie

Fabienne heeft een diploma als landbouwkundig ingenieur van de UCL en startte haar loopbaan in de privésector, gevolgd door een periode van tien jaar bij Stadsvernieuwing. Nu coördineert zij het team van de bouwmeester van Brussel en volgt ze de verschillende projecten sinds twee jaar.

Tel. : +32 (0)2 435 43 76
E-mail : flontie@perspective.brussels

Audrey Moulu

Audrey haalde een master in architectuur aan La Cambre en kwam in 2013 bij het team onder leiding van Olivier Bastin. Ook al was zij in het begin aangesteld met als hoofdopdracht het ontwikkelen van diverse instrumenten en het opmaken van een cartografie, begeleidt zij vandaag diverse bouwheren in opdracht van de bouwmeester.

Tel. : +32 (0)2 435 43 77
E-mail : amoulu@perspective.brussels

Guénaëlle Navez

Na haar diploma architectuur aan Saint-Luc werkte Guénaëlle een tiental jaar in architectenbureaus, onder meer bij Luc Schuiten. Daarna ging ze als openbare opdrachtgever aan de slag bij de vroegere Brusselse Haard, nu Brusselse Woning. Na tien jaar trouwe dienst versterkt Guénaëlle sinds 2017 de rangen van de bouwmeester bij de opvolging van projecten.

Tel.: +32 (0)2 435 43 83
E-mail: gnavez@perspective.brussels

Jean-Guy Pecher

Jean-Guy haalde een master burgerlijk ingenieur-architect aan de UCL. Na vijf jaar bij verschillende architectenbureaus zoals AgwA en Manger Nielsen Architects kwam hij in 2016 bij het team bouwmeester voor de opvolging van projecten.

Tel. : +32 (0)2 435 43 81
E-mail: jgpecher@perspective.brussels

Simona Paplauskaite

Simona studeerde architectuur in Vilnius en heeft een master in landschapsarchitectuur aan de Kingston University in Londen. Na zeven jaar bij verschillende stedenbouw- en architectuurbureaus in Nederland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en uiteindelijk België, komt ze nu bij het team bouwmeester aan het URBAN MAESTRO project werken.

Lydie Pirson

Lydie haalde haar diploma aan de hogeschool voor architectuur Lambert Lombard in Luik, waarna ze zes jaar bij Besix werkte. Daarna stelde ze haar talenten ter beschikking aan Brussel-Stad als projectleider voor de wijkcontracten. Sinds eind 2016 werkt ze bij het team bouwmeester voor de opvolging van projecten.

Tel. : +32 (0)2 435 43 82
E-mail: lpirson@perspective.brussels

Frederik Serroen

Als historicus van opleiding heeft Frederik ook een master in stedenbouw en in European Urban Cultures. Na twee jaar bij de ngo City Mine[d] als verantwoordelijke voor het project PRECARE en met name het tijdelijk gebruik van leegstaande gebouwen in Brussel, ging Frederik werken in het Kenniscentrum Vlaamse Steden. Eind 2016 kwam hij bij het team van de bouwmeester.

Tel. : +32 (0)2 435 43 84
E-mail: fserroen@perspective.brussels

Tania Vandenbroucke

Tania studeerde architectuur en stedenbouw aan de KU Leuven, waarna ze ging werken bij Onderzoek Stedenbouw en Architectuur aan dezelfde universiteit. Na een periode in de privésector als stedenbouwkundige en in het team research by design van de stad Antwerpen, werd ze projectleider bij het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven. Bij de bouwmeester van Brussel is Tania sinds half 2016 lid van het team Research by Design.

Tel. : +32 (0)2 435 43 72
E-mail: tvandenbroucke@perspective.brussels

Tine Vandepaer

Tine studeerde architectuur aan de UHasselt, waarna ze twee jaar werkte bij het bureau Stekke + Fraas. Daarna ging ze aan de slag bij Leefmilieu Brussel en in de loop van 2016 kwam ze naar  het team bouwmeester voor de opvolging van projecten.

Tel. : +32 (0)2 435 43 78
E-mail: tvandepaer@perspective.brussels

HISTORIEK

Je suis un bloc de texte, cliquez sur le bouton \”éditer\” pour me modifier. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Olivier Bastin

Olivier Bastin was de eerste bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2009-2014). Hij haalde zijn diploma architectuur aan Saint-Luc in Doornik en volgde ook een opleiding scenografie aan Atelier Sainte-Anne. In 1989 startte hij samen met Micheline Hardy L’Escaut, een atelier voor architectuur en cultuur, dat sinds 2009 de vorm van een coöperatie heeft.

Olivier Bastin staat bekend als een grote pleitbezorger van teamwerk en overleg. Hij legde de basis voor het werk van de bouwmeester door zich te concentreren op de procedures voor de wedstrijden en voor de selectie van ontwerpers. Daarmee stond hij aan de wieg van twee referentiewerken: het M.OP en het VADEMECUM.

Bekijk hier de publicatie naar aanleiding van het einde van Olivier Bastins mandaat >>>

CONTACT

Bouwmeester maître architecte

Perspective – Brussels Planningsbureau
Naamsestraat 59
1000 Brussel

+32 2 435 43 80
bma@perspective.brussels