WEDSTRIJDEN

De organisatie van wedstrijden voor de selectie van nieuwe architecturale en stedenbouwkundige projecten is een belangrijk instrument voor de bouwmeester om de kwaliteit te verhogen. Opdrachtgevers uit de publieke en private sector krijgen op deze manier aangepaste begeleiding en instrumenten tot hun beschikking.


U bent een publieke opdrachtgever:

Volgens de wet op de openbare aanbestedingen zijn publieke opdrachtgevers verplicht om meerdere kandidaten in mededinging te brengen.

Om publieke opdrachtgevers zo goed mogelijk te begeleiden heeft de BMA instrumenten en procedures ontwikkeld waarmee ze deze mededinging op een zo transparant, efficiënt en kwaliteitsvol mogelijke manier kunnen organiseren.

Naar aanleiding van de nieuwe wet overheidsopdrachten, stelt BMA nieuwe typebestekken ter beschikking voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (voorheen de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) en de mededingingsprocedure met onderhandeling (voorheen de onderhandelingsprocedure met bekendmaking). Daarnaast stellen we ook een methodologie voor beide ter beschikking die de begeleiding van BMA doorheen de procedure beschrijft.

U bent een private opdrachtgever:

De BMA streeft ernaar om de kwaliteit van nieuwe projecten op het vlak van stadsontwikkeling in Brussel te verbeteren en daarom kunnen private opdrachtgevers ook gebruikmaken van de wedstrijdprocedures.

Voordelen:

  • De kwaliteit van het project wordt gestimuleerd door de mededinging tussen de kandidaten;
  • De publieke overheden die betrokken zijn bij het project volgen de ontwikkeling vanaf de eerste schetsen. Dit vereenvoudigt de samenwerking nadien, omdat het contact is gelegd vanaf de eerste fase;
  • De opdrachtgever kan gebruik maken van de expertise van het team van de bouwmeester, dat hem tijdens de procedure begeleidt;
  • Het toekomstige project is geïntegreerd in een coherente visie voor Brussel.

Consulteer de verschillende procedures voor private opdrachtgevers:

RESEARCH BY DESIGN

Sommige projecten vragen om een voorafgaand of meer fundamenteel onderzoek. Ontwerpend onderzoek (Research by design) zorgt ervoor dat de juiste vragen tijdig worden gesteld en dat de contouren van een context, wedstrijdopdracht of stakeholder voldoende duidelijk zijn.

Research by design tast de toekomstige mogelijkheden van een site, programma of thema af. De creatieve blik van de architecten in het team van de bouwmeester is een meerwaarde naast de klassieke analyses voor het ontwikkelen van kennis en begrip van het gebied.

 

“We werken aan een betere ruimtelijke, stedelijke en architecturale kwaliteit van projecten. We denken dat die het snelst te bereiken is door een gemeenschappelijke visie te creëren tussen de overheid en de ontwerpers. Maar voordat je een visie kunt delen, moet je die eerst ontwikkelen. Het team van research by design werkt aan een gedeeld ontwerp door scenario’s te evalueren, te testen en tegen elkaar af te zetten tijdens transversale werkgroepen. Op deze manier hoopt het team projecten te laten evolueren en kan de overheid een gedeelde mening vormen op basis van de varianten van een concreet project. Tijdens de werkgroepen vertrekken we niet van een blanco blad. Integendeel, we baseren ons altijd op de locatie en de volumes die als vertrekpunt worden gegeven.  Het is niet de bedoeling om alles opnieuw uit te vinden en om tegenover elkaar te staan, maar om samen te werken aan de uitwerking van een goed project voor de verschillende actoren. Een ander doel van reserach by design is de zoom out, de blik op een groter schaal dan het perceel van het project. We moeten ontwerpers vaak wijzen op hun omgeving en altijd het project in zijn context plaatsen. Naast de 75 projecten die zijn begeleid sinds januari 2016 ontwikkelt het team eveneens een prospectieve benadering van het kanaalgebied.”

Fragment uit het artikel ‘Op weg naar productieve stad’,  A+architectuur in België, oktober-november 2016, door Géraldine Lacasse en Julie Collet

 

BIJDRAGE VAN DE TEAM RESEARCH BY DESIGN: