[OPROEP] ETTERBEEK STATION

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

STATION VAN ETTERBEEK: EEN NIEUWE TYPOLOGIE

 

Het station van Etterbeek is een echte toegangspoort tot de stad en de naburige universiteitswijk. Door de ligging tussen verschillende ontwikkelingsprojecten (Usquare, campus Oefenplein, enz.) vormt het ook een mobiliteitsknooppunt voor pendelaars naar nabijgelegen tram- en bushaltes. De NMBS wil dit station een grondige make-over geven. Het moet een efficiënt en comfortabel intermodaal knooppunt worden, goed geïntegreerd in de omgeving . Bovendien ziet de spoorwegmaatschappij hier een kans om de nieuwe ‘stationstypologie’ waaraan zij momenteel werkt, in de praktijk te brengen.

De NMBS denkt namelijk na over een manier om alle diensten voor de reizigers in een nieuwe, herkenbare stationstypologie onder te brengen. Die zal vervolgens op andere projecten overal in het land worden toegepast. Deze typologie is gebaseerd op drie componenten: overkapping, functionele cellen en uitrustingen. Het station van Etterbeek wordt zo een van de eerste sites waar werk wordt gemaakt van deze nieuwe architecturale identiteit. Er zal echter geen kant-en-klaar recept worden toegepast. Het project moet in de complexe stedelijke omgeving worden geïntegreerd om de ontwikkeling van het gebied te ondersteunen en tegelijkertijd het spoorwegerfgoed te valoriseren. De NMBS is daarom op zoek naar een ontwerpteam dat zich de nieuwe typologie eigen kan maken en een project op maat van de site kan uitwerken.

Het project heeft natuurlijk betrekking op het station, maar ook op de openbare ruimte, het stationsplein en de perrons met hun toegangen, met name om het de gebruikers met een beperkte mobiliteit makkelijker te maken.

BUDGET: Het bouwbudget (geraamde door de NMBS) is groter dan 8.000.000 €
ERELOON: Het geraamde ereloon bedraagt ongeveer 10,5 % van het geraamde bedrag van de werken.
VERGOEDING: Iedere inschrijver die een regelmatige en conforme offerte heeft ingediend, ontvangt een forfaitaire vergoeding van 40.000 euro. De aanbestedende overheid kan gebruik maken van de regularisatiemogelijkheid van de offertes. Aangezien het om een vergoeding gaat, is het btw-stelsel niet van toepassing. Voor de opdrachtnemer van deze opdracht wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op zijn erelonen voor de voorbereidende vergaderingen . Het btw-stelsel is van toepassing

LINK NAAR DE OPDRACHTDOCUMENTEN
22.07.2020 om 14.00 uur

Photo Copyright: Séverin Malaud