WHAT WE DO

Hoe de kwaliteit van stadsontwikkeling bevorderen? BMA heeft hiervoor een reeks instrumenten ter beschikking die de opdrachtgevers begeleiden tijdens het volledige verloop van hun projecten, vanaf de prille definitie tot de uiteindelijke realisatie.

De wedstrijden, het ontwerpend onderzoek, de adviezen en projectvergaderingen zijn de belangrijkste instrumenten van BMA om een opdrachtgever aan te moedigen en te helpen, projecten zo goed mogelijk te begeleiden en de kwaliteit te verhogen.

WEDSTRIJD

De organisatie van een ontwerpwedstrijd is het belangrijkste instrument van BMA. Wedstrijden brengen op een gezonde en transparante manier nieuwe opdrachten voor architectuur, stedenbouw of publieke ruimte in alle openheid op de markt en stuwen de kwaliteit van de ontwerpen omhoog.

Dit instrument staat ter beschikking van zowel publieke als privé opdrachtgevers om hen te begeleiden met het oog op een zo goed mogelijk verloop van de wedstrijdprocedure.

WIL U EEN WEDSTRIJD ORGANISEREN?


ONTWERPEND ONDERZOEK

De tekening is de kern van ontwerpend onderzoek. Dit instrument, dat bij BMA sinds 2016 bestaat, komt zo vroeg mogelijk tussen in het ontwerpproces en draagt op een eigen manier bij aan de kwaliteit van projecten. Of het nu gaat om het helpen definiëren van de juiste vragen, de opmaak van het stedenbouwkundig kader voor een wedstrijd of het verbeteren en optimaliseren van projecten door alternatieven te tonen, ontwerpend onderzoek gebruikt het medium van de ontwerper om door middel van tekeningen, schetsen en beelden de discussie te voeden.

Deze methode maakt het dus mogelijk om toe te spitsen op de concrete ruimtelijke impact van een project (volume, templates, programma, enz.) rekening houdend met de ruimtelijke context, met het oog op maximale kwaliteit en in samenwerking met alle betrokken actoren.

PUBLICATIES

ADVIES

Hoe vroeger de dialoog over de kwaliteit van een project op gang komt, hoe meer vruchten ze zal afwerpen. Want een advies inwinnen op de vooravond van een vergunningsaanvraag laat immers niet meer een zinvol gesprek over het project toe. Het is de bedoeling van het Brusselse Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) om projectdragers aan te sporen om op tijd in gesprek te gaan over de ruimtelijke kwaliteit.

Daarom bepaalt, sinds september 2019 , het BWRO in artikel 11/1 dat voor alle vergunningsaanvragen voor projecten met een totale vloeroppervlakte van meer dan 5000 m² een advies aan BMA moet worden aangevraagd om toe te voegen als onderdeel van het dossier van de vergunningsaanvraag.

Naast dit officiële advies hebben aanvragers steeds de mogelijkheid om op eigen initiatief een dialoog over de kwaliteit van een project aan te gaan door middel van de organisatie van een projectvergadering. De bedoeling van de projectvergadering is om de kwaliteit van projecten te stimuleren, zoveel mogelijk communicatie transparant en doeltreffend te bundelen, een professionele dialoog te organiseren tussen de architecten/opdrachtgevers en de overheid, en het advies van de verschillende instanties die het nauwst betrokken zijn bij de kwaliteitsbeoordeling te coördineren. Zo winnen we tijd dankzij anticipatief overleg en een gecoördineerde werking.

 

 

Hoe kan een advies BMA worden gevraagd in het kader van een vergunningsaanvraag?

Voor projecten met een totale vloeroppervlakte van meer dan 5.000 m² (in de zin van het GBP) moet de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning een advies door BMA bevatten.

Hiertoe moet de aanvrager via elektronische weg een aanvraag sturen met de inlichtingen die noodzakelijk zijn om passend inzicht te krijgen in het project. We vragen om bij de aanvraag om advies de volgende stukken te voegen:

  • het formulier voor de aanvraag van een vergunning;
  • een verklarende nota betreffende het project;
  • het geheel van de plannen;
  • relevante foto’s.

De aanvraag en al deze documenten moeten worden gezonden naar avis-advies@bma.brussels.