(c) Séverin Malaud

CLTB

GEMENGDHEID AAN DE RAND VAN HET PARK

Aan de rand van het Zennepark wil de Community Land Trust Brussels (CLTB), een innovatieve speler op het gebied van huisvesting, een wooncomplex, een collectieve tuin en een antenne voor de wachters-animatoren van het aangrenzende park ontwikkelen. Voor dit project werkt de CLTB samen met Leefmilieu Brussel om een gemengd project te ontwikkelen dat synergieën tussen de functies, de mogelijkheden om samen te leven en de voorbeeldfunctie op het vlak van duurzaamheid bevordert, met name op het niveau van de circulaire economie.
Als mandataris van dit gezamenlijk contract is de CLTB daarom op zoek naar een multidisciplinair team voor een volledige architecturale opdracht die betrekking heeft op de bouw van een collectief wooncomplex met 14 eenheden, een collectieve tuin en een antenne voor de parkwachters-animatoren. De site is gelegen aan de Antwerpse Steenweg 413-417.