[OPROEP] CLTB

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

GEMENGDHEID AAN DE RAND VAN HET PARK

 

Aan de rand van het Zennepark wil de Community Land Trust Brussels (CLTB), een innovatieve speler op het gebied van huisvesting, een wooncomplex, een collectieve tuin en een antenne voor de wachters-animatoren van het aangrenzende park ontwikkelen. Voor dit project werkt de CLTB samen met Leefmilieu Brussel om een gemengd project te ontwikkelen dat synergieën tussen de functies, de mogelijkheden om samen te leven en de voorbeeldfunctie op het vlak van duurzaamheid bevordert, met name op het niveau van de circulaire economie.
Als mandataris van dit gezamenlijk contract is de CLTB daarom op zoek naar een multidisciplinair team voor een volledige architecturale opdracht die betrekking heeft op de bouw van een collectief wooncomplex met 14 eenheden, een collectieve tuin en een antenne voor de parkwachters-animatoren. De site is gelegen aan de Antwerpse Steenweg 413-417.

BUDGET: 2.708.000 euro excl. btw. ;
ERELOON : het totale bedrag van de honoraria is vastgesteld op 341.280 euro excl. btw, d.w.z. 12% van de geschatte kosten van de werken voor de woningen en 16% voor de antenne van de parkwachters ;
VERGOEDING: 4.500 euro voor elk van de teams die worden uitgenodigd om een offerte in te dienen en een regelmatige offerte indienen. Voor de winnaar wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

LINK NAAR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 27.11.2019 om 12:00

 

Photo credit: Séverin Malaud