[OPROEP] BPOST

[OPROEP AAN ONTWERPERS]
GROOTSCHALIG LOGISTIEK PROGRAMMA IN DE DELTADRIEHOEK

 

bpost lanceert een oproep aan ontwerpers voor de bouw van een nieuw Mail Center in de Deltadriehoek te Oudergem. De uitdaging is om een grootschalig logistiek programma te combineren met verschillende stedelijke functies die voor later gepland zijn.

Het nieuwe gebouw biedt een oppervlakte van 3.970 m² voor logistiek, 575 m² voor administratief gebruik en 11.500 m² parkeergelegenheid. Op het gebouw komt een landschapsdak.

De Deltadriehoek is een erg bijzondere site. Vandaag nog leeg en verborgen te midden van diverse verkeersinfrastructuur, maar eigenlijk een grondreserve die in een verdichtende stad nu tot ontwikkeling kan komen dankzij een ambitieuze visie om logistieke en productieve activiteiten verticaal te stapelen met publieke voorzieningen en kantoren, huisvesting, en landschappelijke publieke ruimtes.

BUDGET : 12.600.000 € excl. BTW
ERELONEN : forfaitair percentage van 5,5% op basis van de raming van de werken. Dit percentage is proportioneel samengesteld rekening houdend met enerzijds de bouw van het Mail Center en anderzijds de bouw van parkeerruimte (respectievelijk 7 % en 4%).
VERGOEDING : 12.500 €

De bouwmeester begeleidt dit project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

LINK NAAR DE DOCUMENTEN
UITERSTE DATUM VAN INDIENING: 15 SEPTEMBER 2017 OM 11H