De bouwmeester maitre architecte bevordert de ruimtelijke kwaliteit van stadsontwikkelingsprojecten in Brussel vanuit een onafhankelijke positie.

(c) Filip Dujardin

TOOLS

EEN WEDSTRIJD ORGANISEREN ?

De ontwerp van wedstrijd is het belangrijkste instrument van BMA. Wedstrijden brengen opdrachten voor architectuur, stedenbouw of publieke ruimte in alle openheid op de markt en stuwen de kwaliteit van de ontwerpen omhoog.

LEES MEER

WAT IS ONTWERPEND ONDERZOEK ?

De tekening is de kern van ontwerpend onderzoek. Dit instrument, dat bij BMA sinds 2016 bestaat, komt zo vroeg mogelijk tussen in het ontwerpproces en draagt op een eigen manier bij aan de kwaliteit van projecten.

LEES MEER

EEN ADVIES VRAGEN ?

Hoe vroeger de dialoog over de kwaliteit van een project op gang komt, hoe meer vruchten ze zal afwerpen. Want een advies inwinnen op de vooravond van een vergunningsaanvraag laat immers niet meer een zinvol gesprek over het project toe.

LEES MEER

Topics


Bouwmeester

Publicaties

Team