WHO WE ARE

Ontdek hier de geschiedenis van de bouwmeesterfunctie en de samenstelling van team BMA.

BOUWMEESTER MAÎTRE ARCHITECTE

De functie van bouwmeester vindt zijn oorsprong in Nederland, met de “Rijksbouwmeester”. Deze functie bestaat al sinds de 19e eeuw en de opdracht was hoofdzakelijk beperkt tot die projecten waarvan de Nederlandse staat de opdrachtgever is.
In België verscheen de eerste bouwmeester in Vlaanderen in 1999. In België is de opdracht veel ruimer geworden dan die van de Nederlandse inspiratiebron, aangezien een bouwmeester verantwoordelijk is voor de ondersteuning van de overheid in haar voorbeeldrol en voor de bevordering van een architectuurcultuur door middel van wedstrijden, prijzen en pilootprojecten.

In 2000 heeft Antwerpen een Stadsbouwmeester ingevoerd om op stadsniveau de stedelijke ontwikkeling te omkaderen. In Brussel werd in 2009 de eerste bouwmeester aangesteld. Charleroi volgde in 2013 en Gent in 2017. In Wallonië bestaat er sinds 2003 binnen de Fédération Wallonie Bruxelles een cel architectuur, die als taak heeft om het opdrachtgeverschap te ondersteunen en de architectuur te promoten.

Brussel

In 2009 heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een bouwmeester ingevoerd voor de begeleiding van overheidsopdrachten met het oog op het verzekeren van architecturale en landschappelijke kwaliteit. Als eerste bouwmeester maitre architecte is Olivier Bastin benoemd geweest voor een periode van vijf jaar. Deze vijf jaar lieten toe om de grondslagen te leggen van de werking van BMA, waarbij de aandacht hoofdzakelijk uitging naar de wedstrijdprocedures voor de aanstelling van ontwerpers. Zo zijn de fundamenten van een goede overheidsopdracht geijkt, met name de drievoudige combinatie van een goed programma, een correcte procedure en een juist samengestelde jury vormt de vaste formule voor een doeltreffende aanbestedingsprocedure.

Kristiaan Borret neemt in 2015 de fakkel over. Met de resultaten van zijn voorganger onder de arm, gaat hij aan de slag onder het motto van “passage à l’acte“ en ontwikkelt hij verschillende tools die ook vandaag nog van kracht zijn. Het werkveld van BMA verruimt zich door een groter aantal wedstrijden, meer soorten procedures, opdrachtgevers en types opdrachten. Het optreden van BMA beperkt zich niet langer tot overheidsprojecten, maar betrekt ook privé projecten, een niet te miskennen aandeel in de Brusselse stadsontwikkeling. Er werden verschillende instrumenten ingevoerd, die ook nu nog worden toegepast: wedstrijden, ontwerpend onderzoek en de Kwaliteitskamer, die nu in de Projectvergadering is overgegaan.

Kristiaan Borret is voor een tweede mandaat aangesteld dat hij momenteel uitbouwt, onder meer door te beginnen met een visitatie te organiseren, een externe bevraging over de werking van BMA. De opdracht van BMA is nog steeds gebaseerd op de instrumenten die tijdens het vorige mandaat zijn ontwikkeld, met een grotere openheid ten aanzien van de civil society en met constante aandacht in nieuwe projecten voor de klimaatverandering.

Gouvernance

De bouwmeester maitre architecte wordt aangesteld op basis van een overheidsopdracht voor een periode van 5 jaar. Hij werkt rechtstreeks in opdracht van de regering en bekleedt een onafhankelijke positie. De BMA is ondergebracht bij de dienst perspective.brussels en werkt transversaal samen met alle overheidsinstanties die een impact hebben op de stadsontwikkeling van Brussel, zowel op federaal, gemeentelijk als gewestelijk niveau. Op het niveau van het Brusselse Gewest is er regelmatige samenwerking met onder meer urban.brussels, perspective.brussels, Brussel Leefmilieu, Brussel Mobiliteit, BGHM, MSI, Citydev, CLTB, ….


ACTIVITEITENRAPPORT

VISITATIE

In zijn intentienota voor het huidige mandaat van bouwmeester maître architecte stelde Kristiaan Borret de organisatie van een ‘Visitatie’ voor. Deze term, die ontleend is aan de academische wereld, is opgevat als een  collectieve reflectie op de functie van BMA. De ‘Visitatie’ heeft als doel om de functie in een ruimere context te situeren en om aanbevelingen voor de toekomstige  werking naar voor te schuiven. Hieronder vindt u zowel het samenvattend verslag als de gedetailleerde versie.

TEAM

Kristiaan Borret

Kristiaan Borret is bouwmeester maitre architecte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2015.

Hij is van opleiding burgerlijk ingenieur-architect (KU Leuven) en behaalde aanvullende diploma’s baccalaureaat wijsbegeerte (KU Leuven), science politique et affaires publiques (UCL) en een master in urbanism (Barcelona). Van 2006 tot 2014 was hij stadsbouwmeester van de Stad Antwerpen en sinds 2017 is hij in opdracht van de Gemeente Amsterdam supervisor voor Oostenburg en vervolgens Hamerkwartier. Hij is tevens professor stadsontwerp aan de Universiteit Gent sinds 2005.

 

Kristiaan Borret
Bouwmeester maître architecte
kborret@bma.brussels
+32 (0)2 435 43 71

Julie Collet
Coördinatie en ontwerpend onderzoek
jcollet@bma.brussels
+32 (0)2 435 43 73

Frederik Serroen
Coördinatie en wedstrijd
fserroen@bma.brussels
+32 (0)2 435 43 84

Theodoor Brackx
Secretariaat
tbrackx@bma.brussels
+32 (0)2 435 43 70

Lola Durt
Communicatieverantwoordelijke
ldurt@bma.brussels
+32 (0)2 435 43 74

Jérôme Kockerols
Wedstrijd
jkockerols@bma.brussels
+32 (0)2 435 43 89

Géraldine Lacasse
Gedetacheerd

Tania Vandenbroucke
Ontwerpend onderzoek
tvandenbroucke@bma.brussels
+32 (0)2 436 43 72

Sietse Van Doorslaer
Ontwerpend onderzoek
svandoorslaer@bma.brussels
+32 (0)2 435 43 96

Elsa Marchal
Wedstrijd
emarchal@bma.brussels
+32 (0)2 435 43 94

Audrey Moulu
Wedstrijd
amoulu@bma.brussels
+32 (0)2 435 43 77

Guénaëlle Navez
Wedstrijd
gnavez@bma.brussels
+32 (0)2 435 43 83

Jean-Guy Pecher
Wedstrijd
jgpecher@bma.brussels
+32 (0)2 435 43 81

Lydie Pirson
Wedstrijd
lpirson@bma.brussels
+32 (0)2 435 43 82

Tine Vandepaer
Wedstrijd
tvandepaer@bma.brussels
+32 (0)2 435 43 78

Jasmien Wouters
Ontwerpend onderzoek
jwouters@bma.brussels
+32 (0)2 435 43 79

Voormalige teamleden

Fabienne Lontie
Ann De Cannière
Sophie Gérard
Ben Dirickx
Maarten Dieryck
Colm Mac Aoidh
Simona Paplauskaite
Tiffany Hernalsteen
Tony Van Nuffelen
Susanne Breuer
Stéphane Massagé
Véronique Del Turco
Ariane Herman

Stagiairs

Lisa Léonard
Lorène Morenval

Lukáš Houser
Pelle Darras
Anas Moutaouakil
Julian Rickenbacher
Anne-Sophie Van Helder