LABEL BMA

Met het BMA Label helpen we ongevraagde voorstellen vooruit vanuit burgerinitiatieven of vanuit de onderzoeks- en ontwerppraktijk, die nog in de prille beginfase zitten. BMA gaat sinds 2022 jaarlijks op zoek naar drie frisse ideeën die een positieve maatschappelijke impact beogen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Veel vernieuwing begint namelijk vanuit een gefundeerde intuïtie, maar vaak zonder concrete opdrachtgever, budgetten, timing, beleidscontacten… . Het BMA Label wil deze niet alleen naar boven brengen, maar ondersteunt ze ook met een klein budget, begeleiding in ons netwerk en publieke zichtbaarheid. Het is op die manier een aanmoedigende stimulans voor ideeën op het prille moment van hun eerste enthousiaste inzicht, maar die wie weet later een heus verschil gaan maken in het stedelijk beleid.

LABEL 2023

LABEL 2022