[OPROEP] USQUARE

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

NIEUW LEVEN VOOR DE KAZERNES VAN ELSENE

 

De voormalige kazernes van Elsene zijn iconische gebouwen in de wijk en de stad. Ze zijn de voorbije jaren leeg komen te staan als gevolg van de verhuis van de Federale Politie. Deze locatie, dichtbij de universitaire campussen van de ULB en VUB, maar ook gelegen op een belangrijk knooppunt van openbaar vervoer, biedt een reëel potentieel voor herbestemming als internationale universitaire site en nieuwe stadswijk. Daarom lanceren de ULB en VUB een oproep aan ontwerpers voor de renovatie en herbestemming van 7 historische gebouwen voor universitaire- en buurtvoorzieningen. Als onderdeel van een groter project is deze operatie de eerste concrete realisatie van het project Usquare.

  • De opdracht omvat concreet de oprichting van:
  • Een onderzoekscentrum gewijd aan duurzame ontwikkeling;
  • Een internationaal onthaalhuis;
  • Een belevingscentrum rond duurzame ontwikkeling verbonden met het onderzoeks-centrum;
  • Het Brussels Institute for Advanced Studies (BIAS);
  • Een duurzame voedingshal (in de vroegere manege).

De renovatie van het geheel van de gebouwen wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Duurzaamheid is daardoor een rode draad voor de programmering van de site. Bijgevolg verwacht de opdrachtgever van de inschrijvers een ambitieus project waarin duurzame ontwikkeling en de circulaire economie sterke transversale assen vormen. De multidisciplinaire teams die gezocht worden zijn bovendien in staat om een erfgoedsite te renoveren en nieuw leven te geven, rekening houdend met een complexe stedelijke omgeving.

BUDGET BOUWKOST: 10.304.000 euro excl. BTW. – erelonen niet inbegrepen ;
ERELOON : 14 % excl. BTW van het budget bouwkost ;
VERGOEDING : 15.000 euro voor elk van de 5 teams die worden uitgenodigd en een regelmatige offerte indienen . Voor de laureaat wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

 

LINK VOOR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT.
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 22 JANUARI 2018 OM 12u.