January 14, 2020

[FACTSHEET] DOORGANGEN

by Sophie Gerard in Factsheet

[FACTSHEET]

DE TROOZ . VAN PRAET . SAINCTELETTE

 

Om de zachte mobiliteit langs het kanaal te verbeteren, heeft Brussel Mobiliteit een aanbesteding gelanceerd voor het ontwerp en de bouw van drie doorgangen voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de bruggen Sainctelette, Trooz en Van Praet, evenals voor de herontwikkeling van de aangrenzende openbare ruimtes. De deelnemende teams werd gevraagd om een project voor de Troozbrug te ontwikkelen en een visie voor de twee andere bruggen.

Dit project wordt ondersteund door het programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO, en zal de continuïteit van voetgangers- en fietsroutes langs het kanaal bevestigen.

 

Le comité d’avis s’est réuni les 06.12.2017. Découvrez dès à présent le projet lauréat en cliquant sur la vignette ci-dessous:

 

 

 

Meer informaties :