© Séverin Malaud

DWC KLEIN-ZWITSERLAND

DUURZAAM WIJKCONTRACT

De wijk rond het Klein-Zwitserlandplein in Elsene is de derde perimeter die door het Brussels Gewest is geselecteerd voor een Duurzaam Wijkcontract. Dit gebied is onlangs opgenomen in de ZHS 2020 en komt dus voor het eerst in aanmerking voor dit stadsvernieuwingsinstrument.

De wijk Klein Zwitserland is gelegen temidden van grote verkeersaders: de Adolphe Buyllaan, de Arnaud Fraiteurlaan, de Kroonlaan en de Generaal Jacqueslaan. Deze stedelijke barrières snijden het gebied af, wat leidt tot verkeers- en verbindingsproblemen met de omgeving. Aangezien er nooit een programma voor stadsvernieuwing is geweest, lijdt de wijk onder een gebrek aan toegankelijke en goed functionerende openbare infrastructuur die beantwoordt aan de behoeften van de uiteenlopende bewoners. Aandachtspunten zijn huisvesting, mobiliteit, voorzieningen en groene ruimten en de versterking van de aanwezigheid van sociale actoren. Het doel is meer samenhang te creëren tussen de verschillende profielen van de wijkbewoners, die eerder bij elkaar leven dan samenleven.

De gemeente Elsene is op zoek naar teams die het basisprogramma en het milieueffectrapport opstellen binnen de termijnen en volgens de modaliteiten die in de ordonnantie van 6 oktober 2016 zijn vastgelegd.

COMPETENTIES

  • Architect – Stedenbouwkundige
  • Ervaring met programmering
  • Ervaring met participatie
  • Vaardigheden om het milieueffectrapport tot een goed einde te brengen

GUNNINGSCRITERIA

  • Kwaliteit van de nota met de visie op de wijk 35%
  • Kwaliteit van de methodologische nota 50%
  • Vermogen om de operaties en acties van het programma samen te vatten 15%

ERELOON

  • Het ereloon ligt vast op € 102.644,63  excl. BTW (programma en MER)

VERGOEDING

  • Voor deze opdracht  zal een vergoeding van €1500 worden toegekend aan elk team dat is uitgenodigd om deel te nemen en dat een regelmatige offerte heeft ingediend, maar niet is gekozen als laureaat.

Als u geïnteresseerd bent in deze opdracht, nodigen we u uit om vóór 14.09.2022 om 12 uur een e-mail te sturen naar het team van de bouwmeester via appel-oproep@bma.brussels, uw interesse, motivatie en ervaring aan te tonen en uw contactgegevens en/of die van het beoogde team te vermelden (op maximaal 1 bijgevoegde A4-pagina).