© Séverin Malaud

SVC 8 VOOR HET STUDIEGEBIED STEPHENSON – KONINGIN

EEN NIEUW STADSVERNIEUWINGSCONTRACT

Een gebied van 150 ha, gelegen tussen de stad Brussel en de gemeente Schaarbeek, vormt het studiegebied van het nieuwe stadsvernieuwingscontract 8 (SVC8) “Stephenson – Koningin”.

Dit SVC moet nadenken over het woonweefsel en de gemengde wijken ten westen van het Koninklijk Domein en ten oosten van de spoorlijn, over de grote weg- en spoorinfrastructuren en over de industriegebieden die in dit disparate studiegebied voorkomen. De nadruk zal dus liggen op stedelijke netwerken en op het creëren van voorzieningen die bijdragen tot de economische en ecologische stedelijke transitie.

perspective.brussels is op zoek naar een team dat het basisprogramma van het stadsvernieuwingscontract (SVC) en het milieueffectenrapport (MER) kan uitwerken, evenals de uitvoering van het participatieproces en de bijhorende communicatie.

VEREISTE COMPETENTIES

 • Architectuur
 • Stedenbouw
 • Deskundigheid in programmering
 • Deskundigheid in participatie
 • Technische deskundigheid voor de uitvoering van het MER

GUNNINGSCRITERIA

 • Kwaliteit van de operationele visienota voor het studiegebied (40 %)
 • Kwaliteit van de methodologische nota (30 %)
 • Mate van detail en uitsplitsing van de vaste prijs (20 %)
 • Kwaliteit van het document waaruit het vermogen tot grafische synthese blijkt (10 %)

INDICATIEVE PLANNING

 • Uitnodiging tot inschrijving: 12.10.2022
 • Indiening van de offertes: 14.11.2022
 • Gunning van de opdracht: eind 2022 – begin 2023
 • Indiening van ontwerp SVC en MER (diagnostiek, uitdagingen, programma SVC): begin januari 2024
 • Wijzigingen in het ontwerp van SVC naar aanleiding van het openbaar onderzoek juni 2024
 • Indiening van definitieve versie SVC en MER in juli 2024
 • Participatie tijdens het volledige proces van SVC en MER

ERELOON

 • Het bedrag van de opdracht ligt vast op € 134.000 excl. BTW

VERGOEDING

 • Voor deze opdracht  zal een vergoeding van € 1.500 worden toegekend aan elk team dat is uitgenodigd om deel te nemen en dat een regelmatige offerte heeft ingediend, maar niet is gekozen als laureaat.