© Séverin Malaud

BAR-BRASSERIE EN RESTAURANT IN KANAL

Interieurinrichting in KANAL

De voormalige Citroën-garage aan het IJzerplein wordt het nieuwe cultureel centrum KANAL. De transformatie van de site, uitgewerkt door het team KANAL Stichting en de architecten Atelier KANAL, vertrekt vanuit het idee van “een podium voor Brussel” door ruimte te maken voor creatie en productie. Een omgeving open naar de stad en de wijken, een plek van onthaal, ontmoeting, emancipatie, onderwijs en kennis voor zoveel mogelijk mensen.

Zo zal KANAL onderdak bieden aan een museum voor moderne en hedendaagse kunst, het architectuurcentrum en talrijke publieke ruimten met verschillende functies zoals podia, educatieve en productiewerkplaatsen en horeca.

Het doel van deze oproep is de inrichting van twee horecaruimtes: een restaurant en een bar-brasserie. Meer dan publiek toegankelijke ruimtes om te eten, moeten het levende plekken zijn. Het zijn ruimtes voor ontmoeting, uitwisseling en gezelligheid, met een eigen identiteit, te beschouwen als een van de sleutelelementen in het grote verhaal dat KANAL is.

Het ontwerp wil culinaire ontdekkingen in verschillende keukens aanmoedigen, een ontspannen moment doen beleven bij een glas of een hapje, de ervaring van de bezoeker verrijken en het publiek helpen om zich de plek eigen te maken. De vormgeving moet deze ambities mogelijk maken.

 • De bar-brasserie ligt aan de Akenkaai, in de buurt van de receptie en de ticketverkoop en aan de hoofdingang tot de tentoonstellingen.
 • Het restaurant, bevindt zich in de Showroom, in het hart van de grootschalige publieke ruimte die grenst aan het ‘plaza’ van het Museum aan de Sainctelettesquare

Het ontwerp van de twee ruimten start van casco, met uitzondering van de studie en levering van de keukenuitrustingen, waarvoor reeds een afzonderlijk contract is gesloten. De integratie ervan in het globale ontwerp wordt door de nieuwe ontwerpers gecoördineerd.

Een bijzondere doelstelling van KANAL is om een echte inclusieve organisatie te worden, en een spiegel van Brussel, met een personeelsbestand en publiek dat even divers is als de betrokken gemeenschappen. Daarom worden kandidaturen die deze waarden onderschrijven aangemoedigd.

COMPETENTIES

 • Architectuur en binnenhuisarchitectuur of scenografie of design

Naast deze competenties, moet er bijzondere aandacht worden besteed aan bijzondere technieken, akoestische performantie, kwalitatieve verlichting en ergonomie. Alle andere nuttige of als relevant geachte competenties voor deze opdracht zijn welkom, zowel in het gebied van meubel- of textielontwerp als dat van de menswetenschappen (geschiedenis, filosofie, sociologie, …).

GUNNINGSCRITERIA

1.    Kwaliteit van het project ten aanzien van de verwachtingen van de opdrachtgever (70%)

 • De visie van de ontwerper in het licht van de ambities en verwachtingen voor deze opdracht zoals gedefinieerd in het bestek.
 • De motivatie van de inschrijver en de ontwerpkeuzes.
 1.   Organisatorische kwaliteit (30%)
  Het realisme en de haalbaarheid worden beoordeeld op basis van:
 • De relevantie van de competenties en vaardigheden (kennis, diploma’s, ervaring, enz.) van het voorgestelde team.
 • De geloofwaardigheid van de uitvoering, rekening houdende met de aard van het gebouw, de voorgestelde materialen, de technieken, de timin en de financiële haalbaarheid.

INDICATIEVE PLANNING

 • Indienen blijk van interesse: 09.12.2022 voor 14u
 • Uitnodiging voor een offerte: 13.01.2023
 • Plaatsbezoek en infosessie: in de week van 20.01.2023
 • Indiening van de offertes: 10.03.2023
 • Presentatie van de offertes aan de jury: 17.03.2023 / 24.03.2023 (een van beide data voor de jury van de bar-brasserie en de andere voor de jury van het restaurant – nog te bepalen)
 • Gunning en start van de opdracht: 03.04.2023
 • Duur van de studies: 6 maanden

BUDGET

 • Werken en inrichting bar-brasserie : € 850.000 excl. BTW – technieken keukens en honoraria niet inbegrepen
 • Werken en inrichting restaurant : € 650.000 excl. BTW – technieken keukens en honoraria niet inbegrepen

ERELOON

 • 15% excl. BTW van het bedrag van de werken, berekend op basis van de raming die de opdrachtnemer bij het dossier voor het definitief voorontwerp heeft gemaakt.

VERGOEDING

 • Voor deze opdracht  zal een vergoeding van € 3.000 worden toegekend aan elk team dat werd uitgenodigd om deel te nemen en een regelmatige offerte heeft ingediend, maar niet is gekozen als laureaat.

 

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste op 09.12.2022, om 14u een e-mail naar bouwmeester maître architecte via appel-oproep@bma.brussels. Daarin geeft u blijk van uw interesse, motivering en ervaring, en vermeldt u uw contactgegevens en/of die van het beoogde team. De ingediende dossiers omvatten maximaal 4 bladzijden A4 (inclusief beeldmateriaal), en zijn opgesteld in het Frans of in het Nederlands.

Ze worden zowel voor het restaurant als voor de bar-brasserie in overweging genomen, tenzij u een specifieke voorkeur heeft voor een van beide projecten. In dat geval vragen we u dat uitdrukkelijk aan te geven. KANAL wil een verscheidenheid aan ontwerpen voor elk van de locaties en zal dan ook 2 afzonderlijke teams kiezen om de projecten uit te voeren.