© Séverin Malaud

BRIGITTINEN

RENOVATIE VAN DE SOCIALE WOONTOREN BRIGITTINEN

Het project ligt in de Marollen, meer bepaald in de deelwijk Brigittinen. Het gebouw is opgetrokken in 1971 en telt 11 verdiepingen met in het totaal 146 wooneenheden.  Ondanks eerdere werkzaamheden – vervanging van ramen, liften, renovatie van het dak, stookruimte – is de algemene toestand van het gebouw de voorbije jaren verslechterd. De omgeving daarentegen is onlangs volledig vernieuwd als park Jonction.

Het project omvat de renovatie en isolatie van de gebouwschil, de vervanging van het ventilatiesysteem en de herinrichting van de nooduitgangen. De flats en gemeenschappelijke ruimten worden gerenoveerd met behoud van de bestaande indeling. Er zijn geen ingrijpende wijzigingen van de volumetrie gepland. Het project voorziet in een globale aanpak van de buitenschil, waardoor deze een nieuwe hedendaagse beeldtaal en mogelijks een actieve rol in de productie van hernieuwbare energie kan krijgen.

Het doel is de gebouwen, die eigendom zijn van de Brusselse Woning, beter te integreren in hun omgeving, hun leesbaarheid te versterken en het comfort van de woningen te verbeteren. Hiervoor zoekt Beliris een multidisciplinair team bestaande uit een architect, een stabiliteitsingenieur en een speciale technische ingenieur.

De werf moet uitgevoerd worden terwijl het gebouw in gebruik blijft. De organisatie en de fasering van de werkzaamheden moeten de veiligheid van de huurders en de leefbaarheid van de woningen garanderen.