© Séverin Malaud

AUTISMEHUIS IN USQUARE

ARCHITECTURALE PROGRAMMERING VAN HET AUTISMEHUIS EN STRUCTURELE DIAGNOSE

Het Huis van Autisme zal een informatiecentrum zijn voor iedereen die betrokken is bij autismespectrumstoornissen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Regering wil dit project op een volledig inclusieve manier uitvoeren door het te integreren in een reeks gebouwen met erfgoedkarakter op de site Usquare.brussels. Dus zowel het project als de plek zijn nog uit te vinden in een wijk in volle herontwikkeling. De nieuwe wijk brengt gezinswoningen, studentenkoten en universitaire voorzieningen bijeen en opent zich daarmee naar de brede samenleving.

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) lanceert deze opdracht in vervolg op een haalbaarheidsstudie die de behoeften van de actoren van de sector en de voornaamste oriëntaties van het project heeft bepaald. De huidige opdracht moet het algemeen concept en de specifieke plek met elkaar verbinden, met de volgende doelstellingen :

 • het concept van het Huis van Autisme ruimtelijk en in overeenstemming met de voorgestelde site te ontwikkelen
 • de grote lijnen van de architecturale programmering bepalen in functionele termen
 • de programmering en de specifieke verwachtingen inzake voorzieningen en inrichting te verfijnen met een comité van gebruikers of vertegenwoordigers van gebruikers
 • een structurele diagnose opstellen van de betrokken gebouwen
 • een budgetraming opmaken voor de renovatiewerken

COMPETENTIES
De MSI zoekt een multidisciplinair team dat beschikt over de volgende competenties:
 • Architecturale programmering
 • Stabiliteit
 • Raming van de kosten van de werken

In de offertefase moeten de teams de volgende thema’s met referenties en/of met een specifieke aanpak staven:

 • Sensibilisering voor beperkingen en/of programmering van onthaalruimtes voor een bijzonder publiek
 • Erfgoedrenovatie
 • Participatie met de gebruikers
GUNNINGSCRITERIA
 • Relevantie van de samenstelling van het team voor de uitvoering van de opdracht (15%)
 • Methodologie en samenhang van de inzet van het team en de verdeling van de vergoedingen in relatie tot de missie en de voorgestelde methodologie (55%)
 • Prijs (30%)
INDICATIEVE PLANNING
 • Uitnodiging voor een offerte: 6 februari 2023
 • Indiening van de offertes: 24 februari 2023
 • Gunning van de opdracht: begin maart 2023
ERELOON
De totale bestelwaarde van de raamovereenkomst is beperkt tot € 60.000 excl. BTW.
Dit bedrag moet derhalve niet worden beschouwd als een kostenraming van de basisopdracht, die een vast bedrag is, maar moet ook alle andere latere contracten omvatten.

VERGOEDING
 • Voor deze opdracht wordt een vergoeding van € 500 toegekend aan elk team dat werd uitgenodigd om deel te nemen en een regelmatige offerte heeft ingediend, maar niet is gekozen als laureaat.

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste 27.01.2023 om 14u een e-mail naar bouwmeester maître architecte via appel-oproep@bma.brussels. Daarin geeft u blijk van uw interesse, motivering en ervaring en vermeldt u uw contactgegevens en/of die van het beoogde team (maximum 1 A4-blad als bijlage).