© Séverin Malaud

ESSEGHEM: NA DE OPENBARE RUIMTE NU OOK DE GEBOUWEN

Haalbaarheidsstudie voor energierenovatie en activering van de benedenverdiepingen

De Essegemsite ligt in Jette en omvat in totaal zes gebouwen. Ze zijn opgetrokken tussen de jaren 70 en 90 en liggen rond een grote openbare ruimte. In het kader van het Duurzaam Wijkcontract Magritte heeft Studio Paola Vigano de ontwerpwedstrijd gewonnen voor de volledige herinrichting van de openbare ruimte. Nu richten we onze aandacht op de gebouwen!

De opdracht omvat een haalbaarheidsstudie over twee aspecten: enerzijds de energetische renovatie van twee woonblokken (Essegem 1 en 2), met de ambitie om de gewestelijke EPB-doelstellingen (C+) te bereiken. Hiertoe moet het team verschillende scenario’s uitwerken en budgetteren: minimaal (behoud van gerenoveerde elementen), medium (vervanging van alle elementen) en maximaal (toevoeging van elementen). In de haalbaarheidsstudie moet ook nagegaan worden wat financieel het meest logische scenario is op het vlak van duurzaamheid/circulariteit en energieprestaties rekening houdend met de al gedane investeringen.
Daarnaast wenst Lojega de benedenverdieping van de gebouwen te activeren door ze een andere invulling te geven en ook de aanpalende openbare ruimte te benutten volgens de voorstellen van Studio Paola Vigano. De opdrachtgever wil hier een extra stimulans aan geven door middel van tijdelijk of tussentijds gebruik, om zo de mogelijke en beoogde invullingen te testen en te toetsen. In de haalbaarheidsstudie moeten zowel een voorstel voor een participatief programma als een ruimtelijke en architectonische vertaling van deze ruimtes worden opgenomen.

Lojega is op zoek naar een multidisciplinair team dat zich van beide aspecten van de studie kan kwijten. Het gaat immers om complementaire elementen en de studies zullen gezamenlijk verlopen op basis van gemeenschappelijke doelstellingen.

 

COMPETENTIES
 • Architect
 • Stabiliteitsingenieur
 • Speciaal ingenieur
 • Tijdelijk gebruik / Ruimteactivering / Participatie
GUNNINGSCRITERIA
 • Kwaliteit van de methodologische nota (40%)
 • Begrip van de opdracht (40%)
 • Uitvoerbaarheid (20%)
INDICATIEVE PLANNING
 • Uitnodiging voor een offerte: 20.03.2023
 • Plaatsbezoek en infosessie: 23.03.2023
 • Indiening van de offertes: 19.04.2023
 • Presentatie van de offertes aan het adviescomité: 04.05.2023
 • Gunning en start van de opdracht: mei 2023
ERELOON
 • Het ereloon ligt vast op € 120.000 excl. BTW
VERGOEDING
 • Voor deze opdracht wordt een vergoeding van € 2.000 toegekend aan elk team dat werd uitgenodigd om deel te nemen en een regelmatige offerte heeft ingediend, maar niet is gekozen als laureaat. De offerte bestaat uit een methodologische, haalbaarheids -en visienota van maximaal 12 pagina’s A4.

 

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste 09.03.2023 om 14u een e-mail naar bouwmeester maître architecte via appel-oproep@bma.brussels. Daarin geeft u blijk van uw interesse, motivering en ervaring en vermeldt u uw contactgegevens en/of die van het beoogde team (maximum 1 A4-blad als bijlage).