© Séverin Malaud

GOUNOD

GOED WONEN, MOEILIJK BOUWEN, NU CIRCULAIR

In de Anderlechtse wijk Veeweide moeten drie huizen worden afgebroken door een stabiliteitsprobleem in het nabijgelegen metrostation. Het Gewest wil ze vervangen door een klein, met sociale huisvesting gelijkgesteld, appartementsgebouw, dat zal profiteren van deze residentiële en groene omgeving, op een steenworp van het Astridpark en de Bergensesteenweg. Iets verderop zal men de Sint-Guidowijk en de Wayezstraat aanpakken en komt er meer ruimte voor zachte mobiliteit.

Het Gewest is op zoek naar een multidisciplinair team van architecten en stabiliteitsingenieurs voor dit bouwproject, waarbij qua functionele indeling een zekere vrijheid mogelijk is. Op die manier kunnen innovatieve ruimtelijke oplossingen uitgewerkt worden.
Het doel is om een gebouw op te trekken dat kadert binnen de circulaire economie, en om de milieu-impact van het project tot een minimum te beperken. De nadruk ligt op de ruimtelijke en technische omkeerbaarheid van het project en op het anticiperen op mogelijke toekomstige transformaties.
Uiteraard moet rekening worden gehouden met het moeilijke terrein en moet het bouwsysteem worden aangepast aan de structurele vereisten.