(c) Séverin Malaud

Het wijkcontract voor de Cité Moderne in Sint-Agatha-Berchem stelt voor een parel van het modernistisch erfgoed van Brussel te renoveren om antwoord te bieden aan de sociale en ecologische uitdagingen van vandaag.

De opdracht bestaat erin een masterplan op te stellen en de publieke ruimte te ontwerpen van deze geklasseerde site. Het gaat erom de grote verscheidenheid aan publieke ruimte in de wijk (pleinen, pleintjes, tuinen, wegen, steegjes, paden, enz.) en hun specifieke identiteit te herstellen. Het project zal worden opgebouwd rond het « hart van de wijk » en het schoolplein dat uitkomt op de schoolwijk, en via een netwerk van pleinen en paden voor spel, sport en vrijetijdsbesteding rond de historische as Victor Bourgeois.

De kern van dit project is de ontwikkeling van interacties binnen de wijk en met de nabije omgeving (scholen, winkels, project Zavelenberg). Het voorstel zal het gebruik en de toe-eigening door iedereen vergemakkelijken. Het proces omvat de participatie van omwonenden en toekomstige gebruikers. Het is ook een gelegenheid om een maximum aan doorlaatbare ruimten te creëren, de rijkdom van de biodiversiteit te benadrukken en een reflectie op gang te brengen over de relatie tussen stad en platteland. De voorgestelde visie dient de samenhang te versterken tussen de geplande ontwikkelingen en de renovatie van de modernistische gebouwen.