© Séverin Malaud

GREENBIZZ II

GREENBIZZ I + GREENBIZZ II = GREENBIZZ

Greenbizz, een incubator voor duurzame projecten in de wijk Tivoli – Greencity, zal worden uitgebreid met Greenbizz II. Men wenst van deze twee projecten één geheel te maken in exploitatie en beheer. Het nieuwe gebouw zal functioneren als een centrum van uiteenlopende productieve activiteiten (ambachtelijke, industriële, hightech, immateriële goederen) met meerdere verdiepingen en sterke ambities op het gebied van de circulaire economie en duurzame ontwikkeling.

Het Greenbizz II-project door citydev.brussels onderscheidt zich met de intentie voor een “zero-carbon”-vastgoedontwikkeling en de ambities op het gebied van de integratie van hergebruikte materialen en technische en ruimtelijke omkeerbaarheid. Tevens beoogt men via het gebruik van BIM om een database te creëren voor het beheer van het gebouw via een platform. citydev.brussels heeft samen met Leefmilieu Brussel aan de technische duurzaamheidsdoelstellingen gewerkt en wil een innovatief en collaboratief voorbeeldproject ontwikkelen dat stimuleert zo ver mogelijk te gaan in concepten en resultaten.