© Séverin Malaud

POLITIE COMMISSARIAT

van soldaten naar agenten

Politiezone Montgomery is een van de zes politiezones van het Brussels Gewest. De zone bestrijkt het grondgebied van de gemeenten Etterbeek, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe, waarover de verschillende diensten zijn verspreid. Om de werking te optimaliseren wil de zone een aantal diensten samenbrengen in een nieuw centraal commissariaat in Etterbeek, in de gebouwen langs de Luchtmachtlaan. De gebouwen in kwestie werden oorspronkelijk opgetrokken voor het leger, zoals de kazernes Baron de Witte de Haelenet en Géruzet, aan de overkant van de weg. Hoewel het leger deze locatie heeft verlaten, vertoont het geheel een architecturale samenhang die getuigt van de militaire geschiedenis van de wijk.
Het nieuwe centrale commissariaat zal gevestigd worden in de twee gebouwen die de politie nu al deels in gebruik heeft. Het gaat enerzijds om een kantoorgebouw dat gebouwd is in de jaren 1980 en tijdens de werken gedeeltelijk operationeel moet blijven, en anderzijds om een gebouw waarin oorspronkelijk de ‘slaap- en kledingdienst van het leger’ was ondergebracht. Het parkeerterrein naast en achter het hoofdgebouw maakt eveneens deel uit van het project. Het nieuwe commissariaat zal bijna 6100 m² aan ruimte bieden voor de diensten die er hun intrek nemen, en 150 parkeerplaatsen voor dienstvoertuigen tellen.
Politiezone Montgomery is op zoek naar een multidisciplinair team dat een functioneel en efficiënt geheel ontwerpt en tegelijkertijd voortbouwt op de kwaliteiten van de aanwezige elementen op het terrein, met name het gebouw van de kledingdienst. Het doel bestaat erin een gebouw te ontwerpen dat past in de militaire architectuur van de wijk en tegelijkertijd waarde toevoegt aan de omgeving, nu en in de komende decennia.