Séverin Malaud © urban.brussels

De Noord-Zuidverbinding die in 1952 in gebruik werd genomen, creëerde enorme ruimtes onder het spoor. Deze ruimtes staan bekend als de ‘Quadrilatères’. Ze liggen er vandaag echter verlaten en verwaarloosd bij. Deze leegstaande ruimte – ongeveer 23.000 m² groot-  heeft een sterke impact op de stedelijke dynamiek rond het station.

Het Gewest wil, in samenwerking met de NMBS, hier verandering in brengen en lanceert daarom een oproep voor een haalbaarheidsstudie. Het doel van deze studie is om het ruimtelijk en programmatisch potentieel en de economische, technische, juridische en stedenbouwkundige haalbaarheid van deze drie “Quadrilatères” te analyseren. Deze opdracht moet toelaten om richting te geven aan de beslissing over de bestemming, in het bijzonder voor nieuwe functies.

Het  Stadsvernieuwingscontract 7 “Rondom het Zuidstation” (SVC 7) voorziet in de oprichting van een sportcentrum en een gezondheidscentrum op de helft van de oppervlakte van de kleine quadrilatère. Deze faciliteiten zijn bedoeld voor de meest kwetsbare bewoners van de wijk.  Bovendien is er recentelijk met succes een tijdelijke recreatieve en culturele activiteit getest, wat het grote potentieel van deze ruimtes aantoont. Meer in het algemeen is het SVC 7 ook van plan om de omliggende openbare ruimtes te opwaarderen.

De programmering dient aan te sluiten bij de noden van de NMBS en van de verschillende gebruikers van het Zuidstation. Vooral in het geval van de grote quadrilatère, die vlak naast de ingang van het station ligt, dienen de nieuw voorgestelde programma’s de werking van het station te versterken en waar mogelijk zelfs een synergie te zoeken. De heraanleg van de “overdekte straat” tussen het station en de grote quadrilatère, maakt ook deel uit van het SVC 7,  en hangt dus grotendeels af van de dialoog tussen deze twee kanten.

Het multidisciplinair team waar we naar op zoek zijn krijgt dan ook de opdracht om de ontwikkelingsperspectieven van de site op middellange en lange termijn te bestuderen in het licht van de uitdagingen, mogelijkheden en beperkingen ervan. Het team dient eveneens richtsnoeren voor de programmering vast te stellen en stedenbouwkundige richtlijnen op te stellen voor de hele site, rekening houdend met de omgeving en haar lokale, grootstedelijke en intermodale karakter.

 

COMPETENTIES
Deze studie vereist een multidisciplinair team met vaardigheden op het vlak van:
 • Architect – stedenbouwkundige
 • Expert in projectfinanciering
 • Ingenieur speciale technieken
 • Stabiliteitsingenieur
 • Jurist
GUNNINGSCRITERIA
 • Kwaliteit van de begripsnota (30%)
 • Kwaliteit van de methodologische nota (40%)
 • Geloofwaardigheid van totale budget en planning van de studie (20%)
 • Relevantie van de referenties (10%)
INDICATIEVE PLANNING
 • Verzenden bestek: 21.08.2023
 • Plaatsbezoek en infosessie: week van 04.09.2023
 • Indiening van de offertes: 25.09.2023
 • Presentatie van de offertes aan het adviescomité: begin oktober 2023
 • Gunning en start van de opdracht: begin november 2023
 • Einde van de opdracht: lente 2024
ERELOON
 • Het ereloon ligt vast op € 100.000 incl. BTW
VERGOEDING
 • Voor deze opdracht wordt een vergoeding van € 2.500 toegekend aan elk team dat werd uitgenodigd om deel te nemen en een regelmatige offerte heeft ingediend, maar niet is gekozen als laureaat.
Let op:  de oproep wordt nu gelanceerd maar het bijhorende bestek zal pas op 21.08.2023 verzonden worden aan de uitgenodigde kandidaten.
Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste 04.07.2023 om 14u een e-mail naar bouwmeester maître architecte via appel-oproep@bma.brussels. Daarin geeft u blijk van uw interesse, motivering en ervaring en vermeldt u uw contactgegevens en/of die van het beoogde team (maximum 1 A4-blad als bijlage).