[FACTSHEET] CITY DOX

[FACTSHEET]

CITY DOX

 

Het project City Dox, onder leiding van de projectontwikkelaar Atenor, betreft de ontwikkeling van een nieuwe sociaal en functioneel gemengde wijk op een enorm terrein van bijna 5 ha gelegen aan het Biestebroekdok in Anderlecht. Het project telt 155.000 m² en zal onder meer 900 wooneenheden, een secundaire school, een rusthuis, een service-residentie, dienstverlenende bedrijven en talrijke werkplaatsen voor productieactiviteiten omvatten. Na een eerste reeds gerealiseerde fase en een tweede fase waarvoor de vergunningen reeds werden uitgereikt, lanceert Atenor hierbij een derde fase voor de drie volgende bouwblokken.

Op het vlak van de stedenbouwkundige context, is het terrein gelegen in een OGSO en maakt het deel uit van de perimeter van het Kanaalplan en het BBP Biestebroek. Tevens werd een verkavelingsvergunning uitgereikt en een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag werd reeds ingediend voor de realisatie van de openbare ruimtes van de site. Binnen dit kader is Atenor op zoek naar een architect (of architectenverband) om een visienota op te stellen voor de ontwikkeling van het geheel langs het Kanaal (kavels 4, 5 en 6). De visienota moet zowel de ruimtelijke en functionele samenhang als de ruimtelijke kwaliteiten vorm geven. Aan de andere kant, worden de kandidaten gevraagd om op basis van deze visienota een gedetailleerd architecturaal en functioneel ontwerp te maken voor kavel 4.

De opdracht wordt onderverdeeld in een onvoorwaardelijk gedeelte (kavel 4) en in twee voorwaardelijke gedeelten (kavel 5 en 6). Atenor wenst een architect (of een architectengroep) aan te stellen voor de volledige architectuuropdracht voor de realisatie van kavel 4. Voor de daaropvolgende voorwaardelijke gedeelten behoudt Atenor zich het recht voor om meer dan één kandidaat te selecteren voor de uitvoering van kavels 5 en 6. Om de stedenbouwkundige en bouwkundige samenhang van de bouwlijn aan de rand van het Kanaal te bewaren, moeten de kavels 5 en 6 ontwikkeld worden in harmonie met kavel 4.

 

Het adviescomité vond plaats op 13.09.2019. Klik op de afbeelding om het geselecteerde project te ontdekken: