© Séverin Malaud

Nekkersdal

gemeenschapscentrum

Het Gemeenschapscentrum Nekkersdal, gelegen in Laken, is een belangrijke ontmoetingsplek en een thuis voor tal van Nederlandstalige initiatieven en organisaties in de noordrand van het Brussels Gewest. Het gemeenschapscentrum bestaat uit een voorbouw van een voormalig burgerhuis langs de Bockstaellaan en een aaneenschakeling van oude industriële panden die volledig ingebed zijn in het dense stadsweefsel en doorlopen tot aan de Gustave Schildknechtstraat.

Gedurende de laatste jaren zijn er meer en meer problemen met de sterk verouderde infrastructuur die niet meer aangepast is aan de huidige noden. Daarnaast is door de organische groei en een aantal geïsoleerde ingrepen in de loop der jaren een onoverzichtelijk en weinig efficiënt geheel ontstaan. Met de recente beslissing tot de aankoop van het naburige pand die de Luisterpuntbibliotheek huisvestte, ontstaat een nieuwe opportuniteit voor de herontwikkeling van de volledige site.

De uitdaging van het project is om een globale aanpak voor te stellen die het potentieel van de site op het vlak van mogelijke samenwerkingsverbanden benut, die de complexiteit van dit heterogeen ensemble van gebouwen herstructureert tot een leesbaar geheel, en tegelijk haar programmatorische en ruimtelijke kwaliteiten valoriseert.

Er wordt uitgegaan van het behoud van huidig programma en partners op de site. Afhankelijk van de verdere ruimtelijke concretisering zijn verschillende bijkomende programma’s denkbaar uit de (semi-)publieke sector. Een deel van de beschikbare ruimte wordt daarom als ‘witruimte’ opengelaten voor een eventuele latere invulling door één of meerdere toekomstige partners.

Voor het ontwerp en de uitvoering van dit multifunctioneel verbouwingsproject lanceert de VGC een Design and Build-opdracht onder de vorm van een concurrentiedialoog. De VGC zoekt een multidisciplinair team bestaande uit een aannemer enerzijds en een ontwerpteam anderzijds (architectuur en stedenbouw, landschapsontwerp, stabiliteitsingenieur, ingenieur speciale technieken, expert op het vlak van milieu en duurzame ontwikkeling).

De administratie van de VGC is als opdrachtgever niet onderworpen aan de tweetaligheid van de procedure. Er wordt gevraagd aan de kandidaat-inschrijvers om de documenten in het Nederlands op te maken.