[OPROEP] DALSTRAAT

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

DE KLEINE DALSTRAAT KRUIPT UIT HET DAL

 

Op een steenworp van de drukke Leuvensesteenweg ligt het project Kleine Dal – Maria-Theresia, een wooncomplex in sterk contrast met zijn context in Sint-Joost-ten-Node. Het geheel, dat niet breekt met de context maar er zich ook niet in integreert, heeft een eigen typologie. Het gebouw loopt immers dwars door een zeer smal huizenblok en wijkt op vrij verrassende wijze af van de rooilijn en de gabarieten. Toch houdt die keuze ook bepaalde kwaliteiten in.

De cvba De Goedkope Woningen van Sint-Joost-ten-Node zoekt een multidisciplinair team voor de renovatie van dit geheel van woningen tussen de Kleine Dalstraat en de Maria-Theresiastraat. Het gebouw is opgetrokken in 1983 en is sindsdien niet meer ingrijpend gerenoveerd. De opdracht omvat de renovatie en isolatie van de bouwschil van de 144 wooneenheden van het gebouw, inclusief de vervanging van het ventilatiesysteem. Ontwerpvraagstukken zijn om de integratie van het project in de omgeving, de leesbaarheid van de gebouwen en het thermisch en akoestisch comfort van de woningen om zo voorbeeldig te worden op het gebied van energie-efficiëntie.

BUDGET: geraamd op € 4.300.000 excl. btw.
ERELOON: Het ereloon bestaat niet uit een globaal tarief voor het hele multidisciplinaire team. Het ereloon voor de architecten wordt geraamd op ca. 6% van het geraamde budget. Het ereloon voor de ingenieurs stabiliteit en de ingenieur speciale technieken is variabel in functie van het voorgestelde project; het wordt berekend op basis van de in het bestek opgenomen tabellen.
VERGOEDING: een bedrag van € 3.000 wordt toegekend aan elk van de 5 teams die worden uitgenodigd om een offerte in te dienen en die een regelmatige offerte hebben ingediend.
De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

 

LINK NAAR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT
UITERSTE INDIENINGSDATUM: 19/12/2019 om 14:00

 

 

Copyright photo: Séverin Malaud