[OPROEP] DE HAACHT

[OPROEP TOT INTERESSE]

VEEL KLEINTJES MAKEN ÉÉN GROTE

 

Klein van omvang, maar van groot belang door de strategische ligging: dat is de context van deze oproep tot interesse. Op de hoek van de Haachtsesteenweg en de Bergéstraat in Schaarbeek staat nu een gebouw uit begin jaren zestig. Op de benedenverdieping is een verlaten en verwaarloosd benzinestation met een garage voor de reparatie van auto’s. De herwaardering van deze strategische straathoek door een nieuw gebouw met gemengd gebruik is een van de doelstellingen van het duurzaam wijkcontract Pogge, dat wordt gecoördineerd door de vzw RenovaS

De studie onderzoekt de afbraak en wederopbouw van een gebouw op dit terrein op de hoek van de Haachtsesteenweg (366) en de Bergéstraat in Schaarbeek, met het oog op een nieuwe constructie van BV+5, die plaats zal bieden aan maximaal vijf wooneenheden, een buurtvoorziening en gedeelde lokalen.

De uitdaging van deze studie is een exemplarisch gebouw te realiseren met een hoge architecturale en ecologische norm, dat de ruimtelijke verbinding tussen de straten verbetert en een nieuwe identiteit geeft aan deze strategische locatie.

OPDRACHT EN COMPETENTIES
De opdracht betreft het volledige ontwerp van het project met een multidisciplinair team, gaande van de eerste schetsen tot de oplevering van de werf. In deze fase van de oproep tot interesse moet het voorgestelde team beschikken over de volgende competenties:

  • Architectuur;
  • Stabiliteit;
  • Speciale technieken.

Daarnaast moeten de teams die een uitnodiging krijgen om een offerte in te dienen beschikken over de volgende competenties:

  • Advies in de energieprestatie van gebouwen (EPB-PHPP);
  • Akoestiek;
  • Coördinatie veiligheid en gezondheid.

BUDGET EN PLANNING
Het bedrag van de bouwkosten is beperkt tot 1.106.216 euro incl. btw ;
Het door RenovaS bepaalde ereloon voor deze opdracht is een forfait van 145.911,48 euro incl. btw ;
Elk team dat uitgenodigd wordt en een regelmatige offerte indient, maar niet weerhouden wordt ontvangt een vergoeding van 3.000 euro.
Er is een terreinbezoek gepland in de week van 23 april voor de teams die een uitnodiging krijgen om een offerte in te dienen en de uiterlijke indiening van de offertes is gepland voor eind juni. De mondelinge presentatie van de offertes vindt plaats in de tweede helft van augustus. Aangezien het project kadert in een wijkcontract en de financiering gekoppeld is aan subsidies, moet de bestelbon voor de werkzaamheden absoluut voor het einde van 2020 worden bezorgd.

GUNNINGSCRITERIA
De opdracht wordt toegewezen op basis van de volgende criteria:

  • Stedelijke vorm (30 %)
  • Woonvorm (30 %)
  • Technische aspecten (20 %)
  • Haalbaarheid (20 %)

 

De offerte wordt beoordeeld op basis van deze criteria en moet vergezeld zijn van een intentienota die de aanbevolen visie en benadering, de specifieke methodologie voor dit project en de voorgestelde teamleden en middelen presenteert.

Hebt u interesse in deze opdracht, stuur dan uiterlijk 6 april 2018 om 11 uur een e-mail naar appel-oproep@perspective.brussels waarin u blijk geeft van uw belangstelling en uw gegevens en/of die van uw beoogde team vermeldt (maximale lengte 1 A4 toegevoegd als bijlage).
De vzw RenovaS nodigt u desgevallend uit om een offerte in te dienen en zal u in dat geval het bestek sturen.

 

Foto Credit: Séverin Malaud