[OPROEP] SCHOLEN

[OPROEP TOT INTERESSE]

KWALITEITSGIDS SCHOOLSPEELPLAATSEN

 

Luchtkwaliteit, een veilige schoolomgeving, rustige schoolstraten, goed ontworpen schoolspeelplaatsen, het zijn onderwerpen die al geruime tijd in het middelpunt van de belangstelling van burgers en overheden staan. In deze context lanceert het Gewest twee nieuwe opdrachten die rechtstreeks verband houden met de levenskwaliteit op scholen. Het verbeteren van de inrichting van de schoolspeelplaatsen en de opmaak van een richtlijnenboek voor de beeldkwaliteit van schoolstraten zijn de twee opdrachten die hieronder worden voorgesteld. Daarnaast wil BMA werk maken van een echte campagne om de kwaliteit van de “doorsnee” publieke ruimte te verbeteren en dus zullen er in dat kader de komende maanden andere aankondigingen volgen.

De buitenruimtes rond schoolgebouwen van basis- en middelbare scholen bieden veel kansen om het welzijn, de burgerzin en het sociaal engagement van schoolkinderen te verbeteren en ook om de gewestelijke doelstellingen rond duurzame ontwikkeling beter te integreren in het pedagogisch project van de scholen.

Deze opdracht bestaat uit drie luiken:

 • Luik 1: inventaris en analyse van schoolspeelplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
 • Luik 2: opmaak van een investeringsprogramma voor 6 concrete cases ;
 • Luik 3: uitwerking van een praktisch kwaliteitshandboek van max. 30 pagina’s A4 waarmee de betrokken actoren aan de slag kunnen om de aanleg van de schoolspeelplaatsen te verbeteren.

Voor deze opdracht zoeken de Dienst Scholen en Leefmilieu Brussel een multidisciplinair team met volgende competenties:

 • Architectuur – stedenbouw ;
 • Landschapsaanleg, duurzaamheid en natuurkunde ;
 • Participatie

INDICATIEVE PLANNING

 • Uitnodiging tot indienen van een offerte (3 teams) : 29 maart 2019
 • Indiening van de offertes : 26 april 2019
 • Voorstelling van de offertes aan het adviescomité : 10 mei 2019
 • Gunning van de opdracht: mei 2019
 • Start van de opdracht: 1 juni 2019
 • Duurtijd van de opdracht: 9 maanden

GUNNINGSCRITERIA

 • Prijs: 30%
 • Kwaliteit, helderheid en relevantie van de visie en de methodologie: 70%

BUDGET : wordt bepaald door de gekozen aanbestedingsprocedure nl. de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor een opdracht van diensten onder 144.000 euro exclusief btw.
ERELOON : er wordt gevraagd een prijs op te geven voor deze opdracht.
VERGOEDING : 1.500 euro voor elk van de 3 teams die worden uitgenodigd en een regelmatige offerte indienen . Voor de opdrachtnemer wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste op 22 maart 2019 om 12u00 een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@perspective.brussels met het onderwerp « blijk van interesse schoolspeelplaatsen » waarin u blijk geeft van uw belangstelling, motivatie en ervaring en de gegevens van het beoogde team vermeldt (maximale lengte 1 A4-blad toegevoegd als bijlage).

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

 

OPGELET: De oproep tot interesse voor beide opdrachten wordt gelijktijdig gepubliceerd. U kan uw interesse voor één of beide opdrachten kenbaar maken. De datum om uw interesse te laten blijken is verschillend. Vermeld in ieder geval de titel van de opdracht in de onderwerpregel van uw e-mail.

 

Photo credit: Jonathan Ortegat