URBAN MAESTRO

Studie

De omgeving waarin we leven beïnvloedt ons welzijn, onze economische welvaart, ons sociale en culturele leven. De kwaliteit van deze gebouwde omgeving niet het resultaat van één enkele ingreep, maar van een complexe opeenstapeling van factoren, houdingen en beslissingen van meerdere belanghebbenden.
Een verscheidenheid aan wetten, normen en beleid heeft tot doel het basiscomfort in steden te waarborgen. Deze regulerende instrumenten helpen inderdaad om te voorkomen dat er projecten worden gebouwd van slechte kwaliteit. Maar zijn ze effectief genoeg om de kwaliteit van toekomstige ontwikkelingen te verbeteren?
De alternatieve benaderingen van het beheer van het stadsontwerp die van nature zachter zijn, blijken directer en effectiever om een antwoord te bieden op stedelijke uitdagingen. Wat kunnen we leren van de ervaringen met innovatieve informele praktijken in Europa? Kunnen deze administratieve, methodologische en financiële modaliteiten worden overgedragen en toegepast in verschillende contexten?
Is het mogelijk om langdurige kennis- en ervaringsuitwisseling tussen stedenbouwkundige professionals op te zetten? Hoe zorg je ervoor dat het ontwerpkwaliteitsbeleid in heel Europa draagvlak vindt?

URBAN MAESTRO is een initiatief van een consortium van het United Nations Human Settlement Programme (UN-Habitat), University College London (UCL) en de Brusselse Bouwmeester Maître Architecte (BMA), ondersteund door de Europese Commissie. Het onderzoeksproject liep van 2019 tot 2021.
Meer informatie over het project: www.urbanmaestro.org