© Séverin Malaud

Het Maison Africaine, gelegen in Elsene tussen de Europese wijk en Matonge, is een vereniging die onderdak biedt aan mensen die uit het Globale Zuiden komen om in België een opleiding of studie te volgen. Opgericht in 1961 om Congolese studenten op te vangen, ontvangt het Maison Africaine nu jaarlijks bijna 150 studenten en stagiairs afkomstig uit 25 landen van alle continenten.
Zo kunnen deze mensen rekenen op huisvesting tijdens hun opleiding, maar ook op een persoonlijk onthaal, culturele activiteiten en een aangepaste leefomgeving in het hartje van een dynamische wijk. De vereniging heeft twee gebouwen met in totaal 80 kamers die tegen een sociaal tarief worden verhuurd, en gemeenschappelijke ruimtes en diensten.

Beide gebouwen beginnen sporen van ouderdom te vertonen. Het Maison Africaine wil de gebouwen daarom nieuw leven inblazen en zo de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren. De vzw wil echter verschillende pistes bestuderen en een haalbaarheidsstudie uitvoeren om de voorwaarden van het programma vast te leggen, alvorens een architectuurproject te lanceren. Het doel is de fysieke omstandigheden te begrijpen, maar ook de erfgoedelementen – het hoofdgebouw is beschermd – en vooral het budget. Het budget voor het project is immers beperkt en dat moet zo blijven, zodat de vereniging accommodatie tegen sociale tarieven kan blijven aanbieden.

Dit is een aanstellingsprocedure op basis van een gesprek. Tijdens dit gesprek worden de uitdagingen van het project en de ambities van de opdrachtgever besproken. Er wordt niet gevraagd om een schets te maken.

Het Maison Africaine is niet onderworpen aan de wet op het taalgebruik. De opdrachtdocumenten zijn opgesteld in het Frans. Ook de opdracht zal in het Frans verlopen.