[OPROEP] VAL MARIA

[OPROEP] VAL MARIA

Een verdichtingsproject in de stadsrand

 

Bent u geïnteresseerd in een verdichtingsproject in het unieke kader van een tuinwijk op de grens van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) heeft een aankondiging gepubliceerd voor het ontwerp van 45 sociale woningen op de site van de tuinwijk Val Maria, in het kader van de Alliantie Wonen.

Het project is verdeeld over twee verschillende percelen in een randstedelijke context in Neder-Over-Heembeek. De opdracht vereist een pluridisciplinair team dat kan instaan voor het ontwerp en de opvolging van de werken. Het doel is de bestaande tuinwijk kwalitatief te verdichten door 14 woningen te bouwen op het perceel Val Maria en 31 woningen te bouwen op het perceel Halve Cirkel. Het project bevat ook de afbraak van bestaande garageboxen, de heraanleg van de straat en het optimaliseren van de bestaande sportinfrastructuur.

BUDGET : 5.881.800 euro excl. Btw
ERELOON : 12% van de geraamde werken
VERGOEDING : 6.000 euro voor elk van de 3 à 5 teams die worden uitgenodigd en die een regelmatige offerte indienen. Voor de laureaat wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

LINK VOOR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT.
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 31 JULI 2017 VOOR 14U.