[NEWS] And the winner is …

[NEWS] And the winner is …

 

Op 12 mei, tijdens de persconferentie die in Brussel is gehouden, hebben de Europese Commissie en de Fundació Mies van der Rohe de winaars vans de EU-prijs voor hedendaagse architectuur, de Mise van de Rohe Prijs 2017, bekendgemaakt. Deze prijs bekroont projecten van een uitzonderlijke architecturale kwaliteit, en dit niet enkel vanuit hun intrinsieke ruimtelijke kwaliteit, maar eveneens vanuit een socio-economische, esthetisch en technische invalshoek. DeFlat Kleiburg in Amsterdam, van NL Architects en XVW architectuur, is de prijswinaar van 2017. De prijs voor opkomende architect is toegekend aand de Brusselse achitectenbureaus MSA/V+ voor “Navez — 5 sociale woningen”.

De Mies Award voor het woongebouw van MSA/V+ is een welkome erkenning van een gebouw dat “meer is dan zichzelf”, om de woorden van juryvoorzitter Stephen Bates te hernemen. Het is excellente architectuur die met de schaal van een klein gebouw een veel grotere impact op de wijk en het stadsbeeld nastreeft. Het kan niet anders dan voortkomen uit de eigenheid van de Brusselse ruimtelijke en institutionele context. Ik beschouw de Award ook als de bekroning van de aanpak van de Wijkcontracten zoals die sinds meer dan 20 jaar in Brussel uitgebouwd is. In Brussel bestaat er een enorme knowhow om met punctuele ingrepen binnen het stadsvernieuwingsprogramma van een Wijkcontract de stad te verbeteren. Frisse woonprojecten die storende lege percelen in het straatbeeld opvullen (“une dent creuse” is de franse stedenbouwkundige termijn), een buurtparkje hier, een nieuwe voetgangersbrug daar, een bedrijfje voor sociale economie weer ergens anders. Kleine ingrepen maar door de massale herhaling en dankzij de stedenbouwkundige visie, een andere en succesvolle manier om de stad te verbeteren dan met grootschalige stadsprojecten. Beiden zijn enodig en complementair. Goed dat ook op Europees niveau die dubbele noodzaak erkenning krijgt.

Kristiaan Borret — bouwmeester Maître architecte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Voor meer informaties: