© Séverin Malaud

AZUUR

bouw van 26 sociale woningen

De sociale onderneming en huurderscoöperatie Comensia wil 26 sociale woningen ontwikkelen op haar terrein in de Azuurstraat in Sint-Agatha-Berchem. Een interessante uitdaging, gezien de grootte van het perceel en de hoek die het vormt in de straat. Het toekomstige project zal zich situeren tussen het sportcomplex van Sint-Agatha-Berchem en de woonwijk langs de Koning Albertlaan, gekenmerkt door de aanwezigheid van grote woonblokken en kleinere residenties met 2 of 3 verdiepingen.

De opdrachtgever koestert een drievoudige ambitie. Comensia wil namelijk een voorbeeldig duurzaam en ecologisch gebouw tot stand brengen, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de inpassing van het project in de wijk en de integratie in de landschappelijke context. Vervolgens moet de architectuur van het project een collectieve identiteit en samenhang verlenen aan het geheel van de wooneenheden, een gevoel van verbondenheid met de locatie creëren en ontmoeting tussen de toekomstige bewoners bevorderen. Tot slot moet in het project een verscheidenheid aan woningtypes worden aangeboden, zonder kwaliteitsvolle ruimten en functionaliteit uit het oog te verliezen.

Voor een succesvolle uitvoering van het project is Comensia op zoek naar een multidisciplinair team met vaardigheden op het vlak van architectuur, stabiliteit, speciale technieken, EPB-advies en beheer van de materiële middelen.