© Séverin Malaud

Belgradostraat

Kringloopwinkel en koopwoningen

Deze nieuwsbrief is al verschenen in december 2021.
Ten gevolge van een fout in de officiële publicatie door Citydev wordt de oproep voor deze opdracht opnieuw uitgestuurd.

Het project wordt ontwikkeld in de Belgradostraat 100-104, niet ver van het Zuidstation. Deze voormalige drukkerij is een interessant voorbeeld van industrieel erfgoed en huisvest nu het CuBe, een centrum voor stedelijke expressie, alsook een kringloopwinkel. De renovatie- en uitbreidingsoperatie, die wordt gefinancierd in het kader van het stadsvernieuwingscontract ‘Koningslaan’, moet het mogelijk maken de kringloopwinkel volledig opnieuw te configureren en 20 wooneenheden te bouwen, waarbij hoge ambities worden nagestreefd op het gebied van circulaire economie en hergebruik.

Citydev is op zoek naar complete teams voor het ontwerp, de realisatie en het op de markt brengen van ongeveer 3.200 m² aan geconventioneerde koopwoningen en voor het ontwerp en de realisatie van 1.500 m² voor de kringloopwinkel.

De teams die zich kandidaat stellen voor deze promotieopdracht, moeten uit drie entiteiten bestaan: een projectontwikkelaar, een aannemer en een multidisciplinair ontwerpteam. Dat team moet beschikken over competenties inzake architectuur, stabiliteit, speciale technieken, PEB-advies, akoestiek, deskundigheid op het gebied van verontreinigde bodems, gezondheids- en veiligheidscoördinatie, controlebureau, bijstand op het gebied van circulaire economie, BIM-beheer en landschapsarchitectuur.
Naast het belang van een goede stedelijke integratie en een goed samengaan van de functies, vestigt de opdrachtgever er de aandacht op dat hij van deze opdracht een voorbeeldig en innovatief project op het gebied van circulariteit wil maken.