BMA LABEL BMA #1

BMA LABEL BMA #1

POLITIQUE DU LANGE : POUR UN URBANISME BRUXELLOIS DES BÉBES
(PAULINE CABRIT & AURÉLIEN RAMOS)

Elk jaar worden 15.000 kinderen geboren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tegelijk verlaten jonge ouders de grote Belgische steden. Brussel vormt hierop geen uitzondering. In een poging deze stadsvlucht tegen te gaan, wordt er ingezet op betaalbare huisvesting, voorzieningen zoals kinderdagverblijven, het bevorderen van de zachte mobiliteit en een kwalitatieve groene leefomgeving. Daarentegen wordt er weinig ingespeeld op de eerste maanden met een pasgeboren baby. De stad is in eerste instantie een publieke ruimte. De intieme bubbel van het gezin staat in schril contrast met de intensiteit van het stadsleven. Hoe het voeden, te slapen leggen, verschonen van een pasgeborene verenigen met de drukte van de stad? Hoe stad maken voor baby’s? Pauline Cabrit & Aurélien Ramos willen de wereld van de geboorte en die van de stedenbouw met elkaar in dialoog laten treden. Ze geven hiermee een stem aan de jongste Brusselaars, een groep inwoners die als prilste toekomst van de stad ook een plaats heeft in de stad.

 


HER-BRONNEN / RE(S)SOURCES
(HENRI LEBBE, ROBIN DE RIDDER & COÖRDINATIE ZENNE ASBL)

 

 

 

 

Dat er meer dan 150 waterbronnen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanwezig zijn, is weinig tot niet zichtbaar. Voor een willekeurige bezoeker of Brusselaar blijft deze natuurlijke rijkdom veelal verborgen. Bronnen zijn zowel vanuit recreatief als klimaatoogpunt interessant. Water kan daarnaast een bron van verbinding en stedelijke identiteit zijn. Het potentieel ervan wordt zwaar onderbenut. Het voorstel om een aantal van die bronnen terug voelbaar te maken in de stad is dan ook erg actueel en relevant. Een cartografie van de Brusselse bronnen werd al gedeeltelijk gerealiseerd door de vzw Coördinatie Zenne. Dat zal dan ook het startpunt vormen om een aantal testcases te selecteren voor participatief ontwerpend onderzoek. Telkens in een verschillende omgeving en context, en waarvoor ook telkens andere strategieën aangewend zullen worden.

 


L’EPAISSEUR DE L’ARCHITECTURE – ETUDES SUR LES FORMES CONTEMPORAINES DE L’ISOLATION
(BARRAULT PRESSACCO) 

Barrault Pressacco wil isolatie centraal stellen als lokale grondstof. Naast de thermische prestatie en de verschillende labels die het definiëren, speelt isolatie een fundamentele rol in het ontwerp en de vorm van gebouwen. De aard en de oorsprong, de dikte en de secundaire eigenschappen, het ecosysteem van isolatie worden in overweging genomen en Barrault Pressaco wil dus verder gaan dan enkel de isolerende waarde. Het onderzoek omvat 2 luiken. Het eerste richt zich op de praktijk. Via interviews, opzoekingswerk en onderzoeken worden de beschikbare isolatiematerialen en normen van toepassing in België in kaart gebracht. Dit resulteert in een inventaris van biobased materialen die vandaag de dag als isolatie gebruikt kunnen worden, zoals houtwol, hennep, stro, ruwe aarde. De relatie tussen plaats en gebouw, tussen architectuur en grondstof en dus de oorsprong van materialen wordt opnieuw belangrijk door de energie die nodig is voor transport en transformatie in rekening te brengen. Het tweede deel is erop gericht om de architectuurwereld bewust te maken van die parameters. Isolatie als vertrekpunt voor architectuur.

 

GA NAAR DE LIJST VAN DE INDIENERS