BMA !

Bouwmeester maître architecte

De functie van BMA blijft behouden zoals ze is en de bevoegdheid wordt uitgebreid.

De afgelopen weken was er wat heisa over de positie van de Brusselse bouwmeester maître architecte (BMA). Nu heeft de Brusselse Regering beslist over de toekomstige invulling van deze functie.

BMA kan in de toekomst verder inzetten op samenwerking met publieke en private opdrachtgevers ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in brede zin. De positie van de bouwmeester en het team wordt behouden en voor het volgende mandaat zelfs versterkt. Het bestaande wettelijk verankerde advies van BMA voor gebouwen boven 5000 m² zal worden uitgebreid naar projecten voor publieke en open ruimte.

Verder wordt BMA als volwaardige instelling herbevestigd, onafhankelijk en transversaal, en zonder enige hiërarchische relatie met de andere Brusselse instellingen. BMA zal onder de politieke verantwoordelijkheid van de Minister-President vallen aangezien we voor de gehele regering blijven adviseren. Nog voor de zomer gaat de aanstellingsprocedure voor de volgende bouwmeester van start. Hou onze nieuwsbrief in de gaten !

Wij vinden het gezond dat in verband met deze beslissing het publieke debat over de architectuurkwaliteit in Brussel is verbreed. De petitie ‘Qui a peur du Bouwmeester ?’ heeft duidelijk gemaakt dat er in de architectensector zelf veel stemmen zijn die de verandering in het Brusselse architectuurbeleid begrepen hebben en waarderen. Niets is perfect en onze werking kan steeds beter. De afgelopen jaren hebben het team en ikzelf ons ingespannen voor talrijke veranderingen, en vanaf 2025 zal het aan een andere bouwmeester zijn om verder te doen !

Leve de toekomst ! Leve Brussel !

Kristiaan Borret en team BMA