© Séverin Malaud

NA DE WIJK, DE BOULEVARD

Herinrichting van de openbare ruimte

De Bockstaelwijk is de afgelopen jaren veel veranderd, en het is nog niet voorbij! In het kader van het duurzame wijkcontract zijn tal van projecten ontwikkeld, zoals het Bockstaelplein, Lijn 28 Park, de Fransmanstraat en de pocketparken.  Nu is het aan de Bockstaellaan om een opknapbeurt te krijgen.

De boulevard is een van de hoofdassen van de wijk, waarop de verschillende vormen van mobiliteit op een pragmatische manier zijn georganiseerd. Elke functie heeft netjes een eigen plaats gekregen, maar een goede functionele inrichting betekent daarom nog niet hoge kwaliteit van de openbare ruimte.
De heraanleg van de Emile Bockstaellaan is een kans om opnieuw na te denken over het gemeenschappelijk gebruik en de kwaliteit van publieke ruimte, waar momenteel auto’s en parkeerplaaten een groot deel van de ruimte innemen en groen, verblijfscomfort en de actieve vervoersmodi op de tweede plaats komen.

Beliris zoekt een multidisciplinair team om drie grote uitdagingen aan te pakken: een betere veiligheid voor iedereen door te voldoen aan Good-Move en de snelheid van auto’s te verlagen, het hitte-eiland-effect bestrijden door middel van een sterkere landschapsinfrastructuur en hemelwaterbeheer, en een hogere kwaliteit van de openbare ruimte die rekening houdt met de commerciële dynamiek van de wijk.

De perimeter van de opdracht, van het Alexander Pouchkinplein tot de Tuinbouwersstraat, vormt als een geheel van 3 secties, elk met zeer verschillende kenmerken en wegprofielen. De herinrichting van de boulevard moet samenhang behouden en tegelijkertijd tegemoetkomen aan de specifieke ontwikkelingsbehoeften van elk van deze secties.