BOOKLAUNCH

Team Research by design : Een stad wordt niet in Excel gebouwd

Binnen het team Bouwmeester Maître Architecte (BMA) doen we ook aan Research by design en dit roept vaak allerlei fantasmen en vragen op. “Ze maken 3D! Er is sprake van belangenverstrengeling omdat ze ontwerpen en vervolgens in adviescomités zitten. Ze nemen de plaats in van ontwerpbureaus”. “Maar wat doen ze echt? Wat is hun toegevoegde waarde? Of corrigeren ze andermans projecten? In ieder geval bemoeien ze zich overal mee!”.

Daarom hebben we een publicatie gemaakt. Het doel is om het werk van de afgelopen jaren onder de aandacht te brengen en de meerwaarde van ontwerpend onderzoek te tonen aan vakgenoten, overheden of andere geïnteresseerden. Het boekje richt zich niet alleen op het uitleggen van de methode, maar ook op het presenteren van de projecten zelf, door middel van 10 thema’s. Een rondetafel over de kwestie van ontwerpend onderzoek binnen de Brusselse overheid sluit de publicatie af.

We zien in de methode van Research by design bij BMA een blijk van de terugkeer van ontwerpkracht in het stedelijk beleid, met oog voor kwaliteit in plaats van louter kwantiteit. “Team Research by design. Een stad wordt niet in Excel gebouwd” is voor ons ook een gelegenheid om breder te kijken en vooruit te blikken tijdens een booklaunch.

Als je alles wilt weten over het Team Research by design van BMA, kom dan naar de booklaunch van onze nieuwe publicatie. Op het programma staat een korte voorstelling van het boek, enkele reacties vanuit verschillende ontwerpstudios van ULB, KUL en UCL en napraten bij een drankje. En iedereen vertrekt met een gratis exemplaar van het boek!